Phishing Prevension

Phishing to rodzaj ataku hackerskiego prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail. Celem atakującego jest sprawienie wrażenia, że wiadomość jest autentyczna i pochodzi w zaufanego źródła. W ten sposób atakujący usypia czujność użytkownika i próbuje nakłonić go do kliknięcia na niebezpieczny link, otwarcia zainfekowanego pliku lub podania wrażliwych informacji, które następnie będą przechwycone i użyte w celach przestępczych.

Podstawowa metoda ochrony przed phishingiem polega na automatycznym wykrywaniu niepożądanych maili na podstawie reputacji domen, zawartości załączników czy analizie zawartych w wiadomości linków. Metody te nie są jednak w 100% skuteczne z racji nieustanie zmieniających się technik phisingu wykorzystywanych przez hackerów.

Dlatego w celu skuteczniejszego przeciwdziałania phishingowi konieczna jest ciągła edukacja użytkowników, w tym szkolenie za pomocą swingowanych ataków phishingowych. Dzięki takiej metodzie użytkownicy ucząc się na własnych błędach, szybko nabierają prawidłowych nawyków i z czasem stanowią bardzo skuteczne wsparcie w wykrywaniu nowych zagrożeń dopełniając w ten sposób automtyczne systemy ochrony.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

Agari by Fortra

Agari Phishing Defense

Ochrona przed atakami związanymi z tożsamością.
Agari Phishing Defense powstrzymuje phishing, BEC (Business Email Compromise) i inne ataki polegające na oszustwie tożsamości, które nakłaniają pracowników do wyrządzenia szkody swojej firmie.

Agari Phishing Response

Wzmocnienie ochrony antyphishingowej dla O365.
Agari Phishing Response to jedyne gotowe rozwiązanie stworzone specjalnie dla Microsoft Office 365 w celu zautomatyzowania procesu reagowania na incydenty phishingowe, działań naprawczych i ograniczania naruszeń.

Agari Brand Protection

Obrona przed atakami DMARC.
Agari Brand Protection powstrzymuje phishing, automatyzując proces uwierzytelniania i egzekwowania e-maili DMARC w celu ochrony klientów przed cyberatakami, zachowania tożsamości marki i zwiększenia zaangażowania cyfrowego użytkowników.

Agari Active Defense

Ochrona przed atakami BEC.
Usługa Agari Active Defense BEC Threat Intelligence zapewnia praktyczną inteligencję, która pomaga w lepszym rozumieniu zagrożeń i zmniejszeniu ryzyku ataków BEC.

Barracuda

Barracuda Sentinel

Ochrona skrzynki odbiorczej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Dzięki silnikowi sztucznej inteligencji, narzędzie chroni użytkowników i dane przed ukierunkowanymi atakami typu „spear phishing” oraz przejmowaniem kont, wykrywając zagrożenia niewidoczne dla tradycyjnych bramek e-mail.

Barracuda PhishLine

Platforma do szkolenia użytkowników za pomocą swingowanych kampanii phishingowych.
Kompletne szkolenie oraz platforma do symulacji „spear phishingu”, która uczy użytkowników jak rozpoznawać zagrożenia e-mailowe nie tylko w pracy, ale także na prywatnych urządzeniach, które nie są chronione przez korporacyjne bramki.

Barracuda Forensics and Incident Response

Raportowanie ataków i błyskawiczne usuwanie ich skutków.
Zautomatyzowana reakcja na incydenty zapewnia opcje naprawcze w celu szybkiego i skutecznego reagowania na ataki wykorzystujące pocztę elektroniczną.

Cofense

Cofense PhishMe

Platforma SaaS umożliwiająca planowanie, budowanie i automatyczne wykonywanie symulowanych ataków phishingowych celem edukacji użytkowników i zaangażowania ich do raportowania pojawiających się ataków.

Cofense Protect

Jedyne kompletne rozwiązanie antyphishingowe SaaS, które wykorzystuje możliwości Computer Vision do wykrywania nieznanych ataków w czasie rzeczywistym. Silnik AI Cofense Protect jest zasilany przez duże zbiory danych dostępne tylko w Cofense. Cofense Protect uczy się na podstawie tego, czego brakuje w systemach SEG na całym świecie, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom.

Cofense Triage

Zaawansowany system do analizy i kwalifikacji wiadomości podejrzanych o phishing. Pozwala administratorom szybkie rozpoznanie groźnego kodu oraz zidentyfikowanie wszystkich skrzynek zawierających niepożądane wiadomości.

Cofense Vision

Pozwala na błyskawiczne wyszukanie wiadomości e-mail zawierających zidentyfikowany phish, a następnie ich natychmiastowe usunięcie lub poddawanie kwarantannie.

OPSWAT

OPSWAT MetaDefender® Email Gateway Security

Filtruje cały ruch pocztowy organizacji, dogłębnie analizując jego zawartość wraz z załącznikami w poszukiwaniu niebezpiecznego kodu, groźnych załączników czy wrażliwych danych. Korzystając z kilkudziesięciu silników antywirusowych, rozpoznaje ponad 99% zainfekowanych maili i czyści ich treść oraz załączniki z niepożądanej treści.

PhishLabs by Fortra

PhishLabsPlatform

Kompletna platforma do ochrona przed ryzykiem cyfrowym.
Platforma PhishLabs jest podstawą rozwiązania Digital Risk Protection firmy Help Systems. Rozwijana przez ponad dekadę we współpracy z najbardziej atakowanymi markami na świecie, platforma PhishLabs zapewnia kompleksowe gromadzenie, ekspercką kurację i całkowitą eliminację zagrożeń cyfrowych.

Platforma PhishLabs zabezpiecza przed:
- Kompromitacją marki
- Przejmowaniem kont
- Zagrożeniami w mediach społecznościowych
- Wyciekiem danych

SonicWall

SonicWall Hosted Email Security

Rozwiązanie oferuje doskonałą, opartą na chmurze ochronę przed zagrożeniami przychodzącymi i wychodzącymi, w tym oprogramowaniem ransomware, phishingiem, kompromisami biznesowymi (BEC), fałszowaniem, spamem i wirusami, w przystępnej, przewidywalnej i elastycznej miesięcznej lub rocznej cenie subskrypcji. Jednocześnie minimalizuje czas i koszty wdrożenia z góry, a także bieżące koszty administracyjne.

Producenci: