PRACA GRUPOWA

Pojęciem pracy grupowej obejmujemy całokształt procesów realizowanych w różnego rodzaju grupach roboczych. Przytłaczająca większość projektów i zadań powstaje obecnie w zespołach, dlatego aby zapewnić ich sprawne funkcjonowanie potrzebne są odpowiednie procedury wspomagane przez bogaty wachlarz narzędzi informatycznych.
Podstawą pracy grupowej są efektywna komunikacja, w której pomocne będą narzędzia wspierające pracę koncepcyjną, „burze mózgów”, czy przechwytywanie i przetwarzanie obrazów oraz treści multimedialnych. Z racji zróżnicowanego i często rozproszonego środowiska pracy pomocne będą narzędzia wspierające pracę zdalną na sprzęcie będącym prywatną własnością pracownika, bez uszczerbku na bezpieczeństwie przetwarzanych danych.

Oferujemy produkty wspomagające pracę zdalną z następujących dziedzin:

MindMapping
Idea mapy myśli nawiązuje do neuronowej struktury naszego mózgu. Centralne zagadnienie jest opisywane czy rozwijane za pomocą kolejnych rozgałęzień na kształt połączeń neuronowych wiążących różne pozornie luźne skojarzenia słowne, czy obrazujące jedną spójną ideę, którą w ten sposób jest nam łatwiej wyrazić, zobrazować i rozwijać zarówno w indywidualnym procesie myślowym, jak i w grupie osób pracujących nad wspólnym projektem.

Productivity
Aby osiągnąć wysoką produktywność należy swoim pracownikom zapewnić odpowiednie narzędzia pracy. W pracy biurowej mamy najczęściej do dyspozycji jedynie standardowy pakiet aplikacji biurowych, co jednak często nie wyczerpuje potrzeb pracowników i dlatego warto sięgnąć po dodatkowe, sprawdzone narzędzia wspierające efektywność pracy.

VDI Solutions
Pod pojęciem VDI (Virtual Desktop Infrastructure) rozumiemy systemy i narzędzia umożliwiające wirtualizację środowisk roboczych i aplikacji użytkowników w celu ułatwienia i obniżenia kosztów ich zarządzania i utrzymania, a także zapewnienia wyższej elastyczności oraz większego bezpieczeństwa.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie: