Cofense

Cofense jest wiodącym dostawcą rozwiązań obrony przed phishingiem dla organizacji obawiających się najpopularniejszego obecnie rodzaju ataku jakim jest „spear phishing”. Platforma Cofense zamienia pracowników w aktywną linię obrony umożliwiając im identyfikowanie, zgłaszanie i zapobieganie atakom typu „spear phishing” i „drive-by” oraz wykorzystującym złośliwe oprogramowanie.

Otwarte podejście firmy Cofense umożliwia łatwą integrację z innymi systemami zabezpieczeń, co pozwala na usprawnienie procesu decyzyjnego organizacji w kwestii bezpieczeństwa. Użytkownicy Cofense należą do przemysłów obronnego, produkcyjnego i energetycznego, branży usług finansowych oraz jednostek opieki zdrowotnej. Ich klientami jest ponad 1000 globalnych organizacji, które zrozumiały, że zmiana zachowań użytkowników pozwoli poprawić bezpieczeństwo, umożliwi szybkie reagowanie na nowe zagrożenia  oraz znacząco zmniejszy ryzyko skutecznego ataku.

Dyrektywa NIS2: Jak Cofense może Ci pomóc?

Rozwiązania Cofense w ofercie Connect Distribution według kategorii:

BEZPIECZEŃSTWO - Phishing Prevension

Cofense PhishMe

Platforma SaaS umożliwiająca planowanie, budowanie i automatyczne wykonywanie symulowanych ataków phishingowych celem edukacji użytkowników i zaangażowania ich do raportowania pojawiających się ataków.

Cofense Protect

Jedyne kompletne rozwiązanie antyphishingowe SaaS, które wykorzystuje możliwości Computer Vision do wykrywania nieznanych ataków w czasie rzeczywistym. Silnik AI Cofense Protect jest zasilany przez duże zbiory danych dostępne tylko w Cofense. Cofense Protect uczy się na podstawie tego, czego brakuje w systemach SEG na całym świecie, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom.

Cofense Triage

Zaawansowany system do analizy i kwalifikacji wiadomości podejrzanych o phishing. Pozwala administratorom szybkie rozpoznanie groźnego kodu oraz zidentyfikowanie wszystkich skrzynek zawierających niepożądane wiadomości.

Cofense Vision

Pozwala na błyskawiczne wyszukanie wiadomości e-mail zawierających zidentyfikowany phish, a następnie ich natychmiastowe usunięcie lub poddawanie kwarantannie.

MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE - Compliance

• Cofense PhishMe Enterprise (normy: SOC 2, GDPR)

Platforma i narzędzia wyspecjalizowane w przeciwdziałaniu phishingowi. Wspomaga spełnienie wymagań odnośnie przeciwdziałania wyciekowi danych oraz nieuprawnionego dostępu do danych chronionych lub ich utraty na skutek działania szkodliwego kodu.

Opiekun produktu:

Mikołaj Daniłowicz
Account Manager

e-mail: m.danilowicz@connectdistribution.pl

tel.: 22 400 1234

tel. kom.: 784 302 005