SonicWALL

SonicWall od ponad 28 lat zapobiega cyberprzestępstwom, broniąc małe i średnie przedsiębiorstwa oraz korporacje i instytucje rządowe na całym świecie. Wsparte przez SonicWall Capture Labs, wielokrotnie nagradzane firmowe rozwiązanie do wykrywania i zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, zabezpiecza ponad milion sieci, pocztę email, aplikacje i dane w ponad 215 krajach i terytoriach. Chronione organizacje działają wydajniej i mniej obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

Z SonicWall można bez obaw rozwijać swój biznes.

SonicWall oferuje kompleksowe, uzupełniające się linie produktów w każdym z następujących obszarów:
• Bezpieczeństwo sieci
• Bezpieczeństwo dostępu
• Bezpieczeństwo poczty e-mail
• Zarządzanie bezpieczeństwem i raportowanie

Rozwiązania SonicWALL w ofercie Connect Distribution według kategorii:

BEZPIECZEŃSTWO - Endpoint Security

SonicWall Capture Client

Zintegrowane rozwiązanie oferujące wiele funkcjonalności ochrony punktów końcowych. Wykorzystując mechanizm ochrony przed malware nowej generacji (stworzony przez SentinelOne), Capture Client oferuje zaawansowane techniki obrony przed zagrożeniami, takie jak uczenie maszynowe (Machine Learning) czy przywracanie poprzedniego stanu systemu (System Rollback). Capture Client wykorzystuje także technikę głębokiej inspekcji szyfrowanego ruchu TLS (DPISSL) w oparciu o firewalle SonicWall, instalując zaufane certyfikaty TLS i zarządzając nimi.

BEZPIECZEŃSTWO - Email Security

SonicWall Email Security Appliances and Software

Urządzenia i oprogramowanie SonicWall Email Security zapewniają wielowarstwową ochronę przed przychodzącymi i wychodzącymi zagrożeniami e-mail oraz naruszeniami zgodności poprzez skanowanie całej zawartości przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail, adresów URL i załączników pod kątem poufnych danych. Rozwiązanie zapewnia ochronę przed: ukierunkowanymi atakami phishingowymi, fałszowaniom, wirusom, złośliwym adresom URL, zombie, pozyskiwaniem katalogów (DHA), odmową usługi (DoS) i innym atakom. Wykorzystuje wiele opatentowanych technik wykrywania zagrożeń SonicWall oraz unikalną, ogólnoświatową sieć identyfikacji i monitorowania ataków.

SonicWall Hosted Email Security

Rozwiązanie oferuje doskonałą, opartą na chmurze ochronę przed zagrożeniami przychodzącymi i wychodzącymi, w tym oprogramowaniem ransomware, phishingiem, kompromisami biznesowymi (BEC), fałszowaniem, spamem i wirusami w przystępnej, przewidywalnej i elastycznej miesięcznej lub rocznej cenie subskrypcji. Jednocześnie minimalizuje czas i koszty wdrożenia z góry, a także bieżące koszty administracyjne.

BEZPIECZEŃSTWO - Network Security

SonicWall Network Security (NS)

Seria SonicWall Network Security (NS) konsoliduje zautomatyzowane, zaawansowane technologie zapobiegania zagrożeniom w średniej klasy platformie zapory ogniowej nowej generacji. Zbudowana na wielordzeniowej architekturze sprzętowej z interfejsami 10 GbE i 2,5 GbE, seria NS skaluje się, aby sprostać wymaganiom wydajności średnich sieci, oddziałów i rozproszonych przedsiębiorstw. Zapory sieciowe serii NS oferują funkcje oparte na chmurze i na skrzynce, takie jak deszyfrowanie i kontrola TLS / SSL, inteligencja i kontrola aplikacji, Secure SD-WAN, wizualizacja w czasie rzeczywistym i zarządzanie siecią WLAN.

Network Security Virtual (NSv)

Seria wirtualnych zapór SonicWall Network Security (NSv) pomaga zespołom ds. bezpieczeństwa zmniejszyć tego rodzaju zagrożenia i podatności, które mogą powodować poważne zakłócenia usług i operacji krytycznych dla biznesu. Wirtualne zapory ogniowe nowej generacji NSv integrują dwie zaawansowane technologie bezpieczeństwa, aby zapewnić najnowocześniejsze zapobieganie zagrożeniom. Zgłoszona do opatentowania technologia SonicWall Deep Memory Inspection (RTDMI ™) usprawnia wielokrotnie nagradzaną usługę piaskownicy (ang. sandbox) Capture Advanced Threat Protection (ATP). Silnik RTDMI aktywnie wykrywa i blokuje rynek masowy, zagrożenia zero-day i nieznane złośliwe oprogramowanie, sprawdzając bezpośrednio w pamięci. Ze względu na architekturę czasu rzeczywistego technologia SonicWall RTDMI jest precyzyjna, minimalizuje fałszywe alarmy oraz identyfikuje i łagodzi wyrafinowane ataki, w których broń złośliwego oprogramowania jest wystawiona na mniej niż 100 nanosekund.

BEZPIECZEŃSTWO - Phishing Prevension

SonicWall Hosted Email Security

Rozwiązanie oferuje doskonałą, opartą na chmurze ochronę przed zagrożeniami przychodzącymi i wychodzącymi, w tym oprogramowaniem ransomware, phishingiem, kompromisami biznesowymi (BEC), fałszowaniem, spamem i wirusami, w przystępnej, przewidywalnej i elastycznej miesięcznej lub rocznej cenie subskrypcji. Jednocześnie minimalizuje czas i koszty wdrożenia z góry, a także bieżące koszty administracyjne.

MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE - Secure Remote Access

SonicWall SMA Secure Mobile Access

Zunifikowana brama bezpiecznego dostępu, która zapewnia najlepszą w swojej klasie SSL VPN, autoryzację kontekstową urządzenia, VPN na poziomie aplikacji i zaawansowane uwierzytelnianie z federacyjnym logowaniem jednokrotnym (SSO) dla zasobów chmurowych i lokalnych.

* Więcej specyfikacji produktów SonicWall w zakładce Do pobrania.

Opiekun produktu:

Mikołaj Daniłowicz
Account Manager 

e-mail: m.danilowicz@connectdistribution.pl

tel.: 22 400 1234

tel. kom.: 784 302 005