BEZPIECZEŃSTWO

Cyberbezpieczeństwo to priorytet w każdej firmie. Ataki hackerskie są coraz bardziej wysublimowane, a tym samym potrzeba ochrony zasobów IT jest coraz większa. Zapewnienie bezpieczeństwa może być kosztowne, jednak jego brak może prowadzić do upadku organizacji.

Na bezpieczeństwo IT może wpływać wiele czynników, począwszy od oprogramowania AV, ochronę serwerów, zapór ogniowych czy aplikacji, a skończywszy na dostępach użytkowników i bezpiecznym transferze danych. Jak zatem stworzyć bezpieczną infrastrukturę IT?

Connect Distribution posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwiązań Security, a w swojej ofercie posiada wiele rodzajów rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT.

Oferujemy produkty bezpieczeństwa z następujących dziedzin:

Data Classification
Rozwiązania z zakresu Data Classification pomagają organizacjom w odzyskiwaniu pełnej kontroli nad przetwarzanymi informacjami poprzez identyfikację i klasyfikację wszystkich typów danych, od danych publicznych po wrażliwe, finansowe i osobowe.

Data Loss Prevention (DLP)
Aby uniknąć wycieków lub eksfiltracji danych, organizacje stosują odpowiednia praktyki i narzędzia DLP, które wspierają i wspomagają ochronę danych cyfrowych przed kradzieżą, przypadkowymi i/lub celowymi wyciekami.

Email Security
E-mail jest najczęstszym wektorem zagrożeń wykorzystywanym przez cyberprzestępców. Rozwiązania Email Security chronią organizację przed zaawansowanymi zagrożeniami e-mail, takimi jak ukierunkowane ataki phishingowe, oprogramowanie ransomware, kompromis w e-mailach biznesowych (BEC) i oszustwa e-mail.

Endpoint Security
Zabezpieczenie danych, aplikacji oraz systemów znajdujących się na urządzeniach końcowych sieci tzw. punktach końcowych „Endpoints” przed złośliwym oprogramowaniem, atakami czy wyciekiem danych jest kluczowe dla działalności każdej organizacji.

Managed File Transfer (MFT)
Oprogramowanie Managed File Transfer (MFT) jest używane przez tysiące organizacji na całym świecie, aby zapewnić pełną widoczność i kontrolę nad przesyłaniem plików. Zapewnia niezawodność podstawowych procesów biznesowych oraz bezpieczny i zgodny transfer wrażliwych danych między partnerami, klientami, użytkownikami i systemami.

Network Access Control
Zadaniem systemów Network Access Control (NAC) jest monitorowanie i kontrola dostępu do sieci firmowej wszelkiego typu urządzeń począwszy od komputerów przenośnych, urządzeń mobilnych po wszelkiego typu drobne urządzenia sterujące czy monitorujące określane mianem „Internet of Things” (IoT).

Network Security (Firewall/NGFW)
Firewall to podstawowe narzędziem bezpieczeństwa dla większości firm, ale w dzisiejszym zmieniającym się krajobrazie zagrożeń Next Generation Firewalls (NGFW) to jedyne urządzenia, które mogą zapewnić odpowiednią ochronę.

Phishing Prevension
Podstawowa metoda ochrony przed phishingiem polega na automatycznym wykrywaniu niepożądanych maili na podstawie reputacji domen, zawartości załączników czy analizy zawartych w wiadomości linków. Jednak w dzisiejszych czasach kluczową rolę w walce z phishingiem  odgrywa ciągła edukacja użytkowników.

Vulnerability Management
To część polityki bezpieczeństwa danej firmy, polegająca na zarządzaniu lukami w oprogramowaniu. Vulnerability management jest ciągłym identyfikowaniem, klasyfikowaniem, ustalaniem priorytetów działań, naprawą oraz unieszkodliwianiem znalezionych luk w zabezpieczeniach oprogramowania wykrywanych za pomocą skanera podatności.

Web Application Security
Web application security to część polityki bezpieczeństwa poświęcona ochronie zasobów danych w sieci. Na dzisiejszych stronach internetowych działają dziesiątki aplikacji internetowych, które wymieniają dane pomiędzy stroną www, a serwerem danych. Właśnie od konstrukcji tych aplikacji i ich sposobu komunikacji zależy, czy wymiana danych jest bezpieczna czy też podatna na ingerencję osób niepowołanych.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie: