BEZPIECZEŃSTWO

Cyberbezpieczeństwo to priorytet w każdej firmie. Ataki hackerskie są coraz bardziej wysublimowane, a tym samym potrzeba ochrony zasobów IT jest coraz większa. Zapewnienie bezpieczeństwa może być kosztowne, jednak jego brak może prowadzić do upadku organizacji.

Na bezpieczeństwo IT może wpływać wiele czynników, począwszy od oprogramowania AV, ochronę serwerów, zapór ogniowych czy aplikacji, a skończywszy na dostępach użytkowników i bezpiecznym transferze danych. Jak zatem stworzyć bezpieczną infrastrukturę IT?

Connect Distribution posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwiązań Security, a w swojej ofercie posiada wiele rodzajów rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT.

Oferujemy produkty bezpieczeństwa z następujących dziedzin:

Critical Event Management (CEM)

Narzędzie IT, które umożliwia skuteczne zarządzanie kluczowymi zdarzeniami i sytuacjami kryzysowymi w czasie rzeczywistym. Dzięki zaawansowanej analizie danych i automatyzacji procesów, pomaga szybko identyfikować i reagować na incydenty, minimalizując negatywne skutki dla organizacji.

Cybersecurity training 

Człowiek jest fundamentem cyberbezpieczeństwa w każdej organizacji. To jego wiedza, umiejętności, a także świadome i szybko podejmowane decyzje odgrywają kluczową rolę w walce ze współczesnymi zagrożeniami. Właśnie dlatego warto inwestować w kapitał ludzki, jego rozwój oraz świadomość w zakresie bezpieczeństwa IT. Przydatne w tym procesie mogą okazać się rozwiązania z zakresu „Cybersecurity training”, które rozwijają przede wszystkim umiejętności praktyczne reagowania na zagrożenia wśród członków zespołu.

Data Classification
Rozwiązania z zakresu Data Classification pomagają organizacjom w odzyskiwaniu pełnej kontroli nad przetwarzanymi informacjami poprzez identyfikację i klasyfikację wszystkich typów danych, od danych publicznych po wrażliwe, finansowe i osobowe.

Data Loss Prevention (DLP)
Aby uniknąć wycieków lub eksfiltracji danych, organizacje stosują odpowiednia praktyki i narzędzia DLP, które wspierają i wspomagają ochronę danych cyfrowych przed kradzieżą, przypadkowymi i/lub celowymi wyciekami.

Email Security
E-mail jest najczęstszym wektorem zagrożeń wykorzystywanym przez cyberprzestępców. Rozwiązania Email Security chronią organizację przed zaawansowanymi zagrożeniami e-mail, takimi jak ukierunkowane ataki phishingowe, oprogramowanie ransomware, kompromis w e-mailach biznesowych (BEC) i oszustwa e-mail.

Endpoint Security
Zabezpieczenie danych, aplikacji oraz systemów znajdujących się na urządzeniach końcowych sieci tzw. punktach końcowych „Endpoints” przed złośliwym oprogramowaniem, atakami czy wyciekiem danych jest kluczowe dla działalności każdej organizacji.

IoT / OT Security
IoT (Internet of Things) jest rozwijającym się ekosystemem połączonych urządzeń, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, od inteligentnych domów po przemysł. Jednak wzrost liczby i różnorodności urządzeń IoT stawia przed nami pilną potrzebę zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia.

Managed File Transfer (MFT)
Oprogramowanie Managed File Transfer (MFT) jest używane przez tysiące organizacji na całym świecie, aby zapewnić pełną widoczność i kontrolę nad przesyłaniem plików. Zapewnia niezawodność podstawowych procesów biznesowych oraz bezpieczny i zgodny transfer wrażliwych danych między partnerami, klientami, użytkownikami i systemami.

Network Security (Firewall/NGFW)
Firewall to podstawowe narzędziem bezpieczeństwa dla większości firm, ale w dzisiejszym zmieniającym się krajobrazie zagrożeń Next Generation Firewalls (NGFW) to jedyne urządzenia, które mogą zapewnić odpowiednią ochronę.

Phishing Prevension
Podstawowa metoda ochrony przed phishingiem polega na automatycznym wykrywaniu niepożądanych maili na podstawie reputacji domen, zawartości załączników czy analizy zawartych w wiadomości linków. Jednak w dzisiejszych czasach kluczową rolę w walce z phishingiem  odgrywa ciągła edukacja użytkowników.

Vulnerability Management
To część polityki bezpieczeństwa danej firmy, polegająca na zarządzaniu lukami w oprogramowaniu. Vulnerability management jest ciągłym identyfikowaniem, klasyfikowaniem, ustalaniem priorytetów działań, naprawą oraz unieszkodliwianiem znalezionych luk w zabezpieczeniach oprogramowania wykrywanych za pomocą skanera podatności.

Web Application Security
Web application security to część polityki bezpieczeństwa poświęcona ochronie zasobów danych w sieci. Na dzisiejszych stronach internetowych działają dziesiątki aplikacji internetowych, które wymieniają dane pomiędzy stroną www, a serwerem danych. Właśnie od konstrukcji tych aplikacji i ich sposobu komunikacji zależy, czy wymiana danych jest bezpieczna czy też podatna na ingerencję osób niepowołanych.

Zero Trust Network Access (ZTNA)

Zero trust network access (ZTNA) to rozwiązanie bezpieczeństwa IT, które zapewnia bezpieczny zdalny dostęp do aplikacji, danych i usług organizacji w oparciu o jasno określone zasady kontroli dostępu. Ztna różni się od wirtualnych sieci prywatnych (VPN) tym, że zapewnia dostęp tylko do określonych usług lub aplikacji, podczas gdy dzięki VPN można uzyskać dostęp do całej sieci. Ponieważ coraz większa liczba użytkowników uzyskuje dostęp do zasobów z domu lub z innego miejsca, rozwiązania zero trust network mogą pomóc wyeliminować luki w innych technologiach i metodach bezpiecznego zdalnego dostępu.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie: