Managed File Transfer (MFT)

W dzisiejszej gospodarce opartej na informacji, wymiana danych z klientami, zdalnymi pracownikami i partnerami zewnętrznymi to podstawowa operacja biznesowa. Rozwiązania informatyczne w tle, takie jak poczta elektroniczna i oparte na chmurze udostępnianie plików lub odmienne procesy oparte na serwerze FTP, mogą narazić Twoją organizację na utratę danych oraz SLA, kradzież informacji lub kary za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych. Managed File Transfer okazuje się najlepszym rozwiązaniem, gdy wymagania obejmują duże ilości codziennych transferów plików, gwarantowaną dostawę oraz zgodność z przepisami lub SLA.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

Globalscape by Fortra

Globalscape EFT

Rozwiązanie MFT instalowane lokalnie.
Globalscape EFT to lokalne bezpieczne rozwiązanie MFT, które zapewnia klientom solidny zestaw funkcji, oferując narzędzia do automatyzacji, współpracy i analizy w połączeniu z najwyższymi poziomami bezpieczeństwa danych. Globalscape dedykowany jest dla środowisk opartych wyłącznie o MS Windows.

Globalscape EFT Arcus

Rozwiązanie MFT w modelu usługowym (MFTaaS).
EFT Arcus (MFTaaS) to oparte na chmurze rozwiązanie MFT, które zapewnia zgodność i wydajność MFT bez ponoszenia odpowiedzialności za utrzymywanie rozwiązania lokalnego. Dzięki EFT Arcus (MFTaaS) możesz mieć mobilność, dostępność i elastyczność chmury z podstawowymi funkcjami Globalscape.

GoAnywhere by Fortra

GoAnywhere MFT

GoAnywhere MFT to rozwiązanie do kontrolowanego przesyłania plików, które usprawnia wymianę danych między systemami, pracownikami, klientami i partnerami handlowymi. Zapewnia scentralizowaną kontrolę w oparciu o rozbudowane zabezpieczenia, szczegółowe ścieżki inspekcji i pomaga przetwarzać informacje z plików do baz danych XML, EDI, CSV i JSON.

GoAnywhere umożliwia kontrolowany, bezpieczny transfer plików zarówno pomiędzy osobami (np. za pośrednictwem poczty e-mail), pomiędzy systemami (automatyczna wymiana plików), a także w dowolnej kombinacji powyższych scenariuszy.

GoAnywhere Gateway

GoAnywhere Gateway to ulepszony, dwukierunkowy serwer proxy, który zapewnia organizacjom dodatkową warstwę zabezpieczeń przy wymianie danych /plików z partnerami handlowymi. Dzięki bramie usługi udostępniania plików mogą być bezpiecznie przechowywane w sieci prywatnej, bez narażania poufnych danych na działanie w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ), a połączenia z systemami zewnętrznymi mogą być nawiązywane w imieniu użytkowników w sieci prywatnej.

FileCatalyst by Fortra

FileCatalyst Direct

Przesyłanie plików protokołem UDP.
FileCatalyst Direct wykorzystuje technologię przesyłania plików opartą na protokole UDP, aby umożliwić przyspieszone przesyłanie plików z dowolnego miejsca na świecie. Nawet w przypadku problemów z siecią FileCatalyst Direct może przesyłać pliki z prędkością do 10 Gb/s, oszczędzając czas i zasoby organizacji.

FileCatalyst Workflow

Portal webowy do zarządzania transferem plików.
FileCatalyst Workflow to portal internetowy, który umożliwia użytkownikom udostępnianie, modyfikowanie i śledzenie plików każdemu w organizacji. Z wyraźnym zamiarem usprawnienia organizacji pracy, obszary plików są odgrodzone, aby użytkownicy mogli przechowywać pliki do przetworzenia i wspólnej zmiany. Podobnie jak FileCatalyst Direct, FileCatalyst Workflow działa w dowolnym miejscu na świecie.

FileCatalyst Central

Podgląd transferu plików na żywo.
FileCatalyst Central to narzędzie webowe, które pozwala użytkownikom przeglądać trwający transfer plików w czasie rzeczywistym. Funkcje monitorowania File Catalyst Central obejmują m.in. sprawdzanie historii transakcji i raportów, powiadomienia o kondycji systemu, zdalną konfigurację i inicjowanie transferu plików.

Producenci: