ARCON

ARCON

Firma ARCON została założona w Londynie w 2006 roku, natomiast jej siedziba oraz centrum badawczo-rozwojowe znajdują się w Bombaju. Rozwiązania dostawcy, ograniczające ryzyko klasy korporacyjnej, zostały już wdrożone przez ponad 900 globalnych organizacji, w tym: największe banki, organizacje rządowe, giganty telekomunikacyjne, firmy z branży naftowej i gazowej, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i farmaceutyczne.

Spółka jest uznawana za jednego z kluczowych dostawców pod względem funkcjonalności oferowanych w obszarze zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM), co zostało podkreślone w raporcie Gartner Critical Capabilities Report for Privileged Access Management 2020.

ARCON cieszy się dużym uznaniem wśród globalnej społeczności analityków, do której należą firmy Gartner, Kuppingercole i Forrester. Gartner umieścił firmę ARCON w kwadrancie Challengers Magic Quadrant for Privileged Access Management 2020. Z kolei Kuppingercole Leadership Compass for Privileged Access Management 2020 umieścił firmę ARCON na pozycji Lidera Innowacji.
W 2021 roku ARCON został wybrany przez klientów najlepszym dostawcą w dziedzinie Privileged Access Management.

PORTFOLIO ARCON OBEJMUJE CZTERY SOLIDNE DZIEDZINY ROZWIĄZAŃ KONTROLI RYZYKA:

Rozwiązania ARCON w ofercie Connect Distribution według kategorii:

BEZPIECZEŃSTWO - Endpoint Security

ARCON UBA

ARCON UBA (User Behavior Analytics) to samouczące się narzędzie do analizy zachowań użytkowników, zdolne do przetwarzania ogromnej ilości danych, wykrywania podejrzanych profili zachowań użytkowników końcowych i wyzwalania alarmów w czasie rzeczywistym.

W dobie postępującej cyfryzacji, monitorowanie zachowań użytkowników końcowych jest absolutnie niezbędne. ARCON UBA jest potężnym narzędziem, które pomaga wzmocnić ramy bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Jak potwierdzają badania, użytkownicy końcowi, a nie maszyny, stanowią największe wyzwanie dla bezpieczeństwa w szybko zmieniającym się krajobrazie infrastruktury IT. Podczas gdy kompromitacja uprzywilejowanych danych uwierzytelniających pozostaje jedną z największych bolączek zespołów ds. bezpieczeństwa IT, coraz więcej incydentów bezpieczeństwa wynika z anomali w profilach behawioralnych użytkowników końcowych. Wykrywanie zagrożeń i ich analiza w czasie rzeczywistym to zatem konieczność chwili.

ARCON EPM

ARCON EMP (Endpoint Privilege Management) wzmacnia ochronę punktów końcowych poprzez oparte na regułach restrykcyjne podnoszenie uprawnień do krytycznych aplikacji. To solidne rozwiązanie wspiera najlepsze praktyki zarządzania przywilejami punktów końcowych w środowisku IT przedsiębiorstwa.

Dostęp użytkownika końcowego do krytycznych aplikacji biznesowych jest poddawany ocenie ryzyka opartej na indywidualnych profilach behawioralnych. Algorytmy ML wykorzystują zarejestrowane dane użytkowników końcowych do identyfikacji ryzykownych profili. W momencie, gdy ML grupuje profile ryzykownych zachowań i anomalii użytkowników, analityka AI generuje ocenę ryzyka w oparciu o każdy profil użytkownika końcowego. Ponadto, narzędzie oferuje dostęp tylko na zasadach "need-to-know" i "need-to-do", aby kontrolować spiralę nadmiernych uprawnień.

ARCON EPM zapewnia, że uprawnienia użytkownika końcowego do dowolnej aplikacji są natychmiast cofane po wykonaniu zadania. W ten sposób pomaga wdrożyć zasadę najmniejszych przywilejów (Least Privileges), która jest kamieniem węgielnym w tworzeniu solidnych ram kontroli tożsamości i dostępu.

MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE - Compliance

ARCON SCM 

ARCON SCM (Security Compliance Management) jest zautomatyzowanym narzędziem do oceny podatności na zagrożenia.

Środowisko IT staje się podatne na zagrożenia bezpieczeństwa, jeśli coraz większa liczba urządzeń sieciowych, autoryzowanych urządzeń użytkowników końcowych, w tym aplikacji i systemów operacyjnych, nie jest stale monitorowana i oceniana pod kątem podstawowych konfiguracji bezpieczeństwa. SCM to skuteczne narzędzie do hartowania systemów, które umożliwia organizacji przeprowadzanie w czasie rzeczywistym oceny podstawowej konfiguracji bezpieczeństwa dla wszystkich krytycznych platform technologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu pożądanych poziomów zgodności.

MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE - Privileged Access Management

ARCON PAM

ARCON PAM (Privileged Access Management) oferuje zespołom zarządzającym bezpieczeństwem IT, ryzykiem i zgodnością - niezbędne zabezpieczenia do bezpiecznego zarządzania cyklem życia kont uprzywilejowanych.

ARCON PAM, jako wysoce skalowalne rozwiązanie klasy korporacyjnej, bezproblemowo działa we wszystkich środowiskach IT, zabezpieczając konta uprzywilejowane. Rozwiązanie implementuje najlepsze praktyki zarządzania dostępem do kont uprzywilejowanych, aby zbudować fundament dla solidnej architektury IT kontroli tożsamości i dostępu. Zapewnia zespołowi ds. bezpieczeństwa IT scentralizowaną strukturę polityk w celu autoryzacji i zarządzania użytkownikami uprzywilejowanymi w oparciu o ich role i obowiązki. Rozwiązanie oferuje oparty na regułach i rolach ograniczony dostęp do systemów docelowych zgodnie z zasadą, że każdy dostęp jest realizowany wyłącznie na zasadzie „need-to-know" i „need-to-do". Zapewnia bezpieczeństwo wszystkich systemów docelowych przy jednoczesnym wdrożeniu reguły „najmniejszego przywileju". 

Opiekun produktu:

Sławomir Karpiński
Channel Manager – Connect Distribution

e-mail: s.karpinski@connectdistribution.pl

tel.: 22 400 1234

tel. kom.: 602 103 257