PAMIĘCI MASOWE

Pamięć masowa jest kluczowym elementem każdego systemu informatycznego. To tutaj są fizycznie przechowywane wszystkie dane, aplikacje i systemy z których korzystają użytkownicy. Dlatego przy wyborze pamięci masowej powinniśmy zwrócić uwagę na kilka podstawowych cech.

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na wydajność systemu, który powinien mieć możliwość zapisu i odczytu danych z odpowiednią prędkością dostosowując się automatycznie do potrzeb obsługiwanych aplikacji i procesów.  Po drugie, pamięć masowa powinna być bezpieczna i to nie tylko w rozumieniu dostępu do danych ale przede wszystkim w zakresie odporności na skutki potencjalnych awarii. Optymalnie zaprojektowana pamięci masowa powinna nie tylko zabezpieczać nas przez utratą jakichkolwiek danych ale również powinna zapewniać ciągłość działania w sytuacjach awaryjnych.

Rozwiązania, które proponujemy wychodzą naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom. Są one w dużej mierze oparte na oprogramowaniu, dzięki czemu możemy zaadresować potrzeby różnych klientów niezależnie od wybranej architektury czy dominującej platformy sprzętowej.

Oferujemy produkty pamięci masowej z następujących dziedzin:

Backup & Archive
Rozwiązania do ochrony danych przez wykonywanie oraz magazynowanie kopii zapasowych.

HCI Solutions
Rozwiązania HCI realizują koncepcję pełnej wirtualizacji zasobów fizycznych (serwerów i pamięci macowych) oraz ich konsolidacji w jedną spójną, wydajną i wysoko dostępną platformę umożliwiającą uruchamianie w jej wnętrzu dowolnych aplikacji jako maszyn wirtualnych.

IT Resilience & DR
Oprogramowanie zabezpieczające przed utratą danych oraz zaburzenie ciągłości działania systemów spowodowanych awariami o charakterze lokalnym, metropolitalnym czy nawet globalnym.

Object & Cloud Storage
Obiektowe pamięci masowe służą najczęściej do przechowania dużych ilości danych o zróżnicowanej strukturze, jako repozytorium kopii zapasowych lub archiwum.

Software Defined Storage 
Pamięć masowa realizowana i zarządzana wyłącznie z poziomu oprogramowania otwartego na współpracę z dowolną platformą sprzętową.

Producenci dostarczający produkty w tym zakresie: