OPSWAT

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa są wręcz nękane przez nieustanne cyberataki. Hakerzy wysyłają ataki ze wszystkich możliwych kanałów, a straty firm z tego tytułu są coraz wyższe. Aby rozwiązać wyzwania stojące przed współczesnymi przedsiębiorstwami i zniwelować główne wektory ataku, firma OPSWAT oferuje dwie rodziny produktów:
– MetaDefender do zapobiegania zagrożeniom w zasobach lokalnych
– MetaAccess do kontroli dostępu do chmury i zgodności punktów końcowych.

Mottem firmy OPSWAT jest: „Nie ufaj żadnym plikom. Nie ufaj żadnym urządzeniom.”

Dlaczego MetaDefender?

Przedsiębiorstwa inwestują w cyberbezpieczeństwo więcej zasobów niż kiedykolwiek – a jednak każdego roku dochodzi do coraz większych naruszeń bezpieczeństwa. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań zapobiegających zagrożeniom, ale większość z nich ma jedną kluczową wadę: skupiają się wyłącznie na wykrywaniu, podczas gry samo wykrywanie nigdy nie jest w 100% skuteczne. Dlatego właśnie MetaDefender skuteczniej zapobiega zagrożeniom, gdyż nie ogranicza się tylko do ich wykrywania.

MetaDefender wykorzystuje unikalną technologię oczyszczania danych opatentowaną przez OPSWAT (Content Disarm and Reconstruction), usuwając całkowicie zagrożenia z plików poprzez ich inteligentną rekonstrukcję, usuwając potencjalnie szkodliwe aktywne elementy i niebezpieczne skrypty. MetaDefender uzupełnia sanityzację danych wielokrotnym skanowaniem plików, wykonuje ocenę podatności i zapobiega utracie danych (DLP).

Dlaczego MetaAccess?

Migracja przetwarzania danych do chmury, wykorzystywanie aplikacji typu SaaS oraz nagminne wykorzystywanie własnych urządzeń przenośnych użytkowników przy łączeniu się do zasobów firmowych (BYOD) powoduje systematyczne eliminowanie tradycyjnego modelu sieci, sprawiając, że większość tradycyjnych rozwiązań kontroli dostępu do sieci (NAC) staje się obecnie przestarzała i nieskuteczna.

Aby sprostać wyzwaniom współczesnych środowisk opartych w coraz większym stopniu na chmurze a jednocześnie aby zapewnić administratorom skuteczne rozwiązanie problemu kontroli dostępu do chmury, firma OPSWAT zbudowała MetaAccess. Platforma ta zapewnia bezpieczeństwo aplikacji pracujących w modelu SaaS oraz danych przechowywanych w chmurze. MetaAccess umożliwia dostęp do zasobów po pozytywnym zweryfikowaniu stanu danego urządzenia i jego zgodności z politykami bezpieczeństwa, umożliwiając administratorom blokowanie ryzykownych urządzeń zanim połączą się z wrażliwymi danymi przechowywanymi w chmurze czy aplikacjami SaaS.

Rozwiązania OPSWAT w ofercie Connect Distribution według kategorii:

BEZPIECZEŃSTWO - Email Security

OPSWAT MetaDefender® Email Security

Większość złośliwego oprogramowania jest dystrybuowana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Łącza i załączniki, które wydają się bezpieczne, mogą zawierać złośliwe treści. Złośliwe oprogramowanie po uzyskaniu dostępu replikuje się i rozprzestrzenia w sieci. MetaDefender Email Gateway Security ocenia przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail, rozbraja i rekonstruuje podejrzane załączniki i redaguje wrażliwą treść - przy jednoczesnym zachowaniu spójnego przepływu wiadomości e-mail. Hiperłącza do niebezpiecznych adresów URL są zastępowane zwykłym tekstem, aby zapobiec niewłaściwemu zachowaniu użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO - File Sharing

OPSWAT MetaDefender® Storage Security

Rozwiązanie oferuje kompleksową warstwę ochrony i zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności danych przedsiębiorstwa (takich jak pliki czy obrazy) oraz zapobiega naruszeniom zgodności i polityk bezpieczeństwa zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Technologia CDR (Content Disarm and Reconstruction) „rozbraja” i oczyszcza pliki z niebezpiecznej zawartości, zapobiegając atakowi zanim nastąpi. Dopełnieniem jest zagregowany system skanowania wieloma silnikami antywirusowymi wykorzystujący sygnatury, heurystykę, AI/NGAV oraz technologia DLP.

OPSWAT MetaDefender® Managed File Transfer (MFT)

Bezpieczne środowisko do przechowywania i transferu plików szyfrowane metodą AES z możliwością pełnej kontroli nad procesami przepływu danych oraz rejestrowaniem zachowań użytkowników związanych z przechowywaniem i wyszukiwaniem plików. Możliwość integracji z MetaDefender Kiosk w celu weryfikacji zewnętrznych nośników danych oraz MetaDefender Email do „rozbrajania” załączników.

BEZPIECZEŃSTWO - IoT / OT Security

OPSWAT MetaDefender® Industrial Firewall &IBS

Przemysłowy firewall dla zasobów OT/ICS
OTfuse to przemysłowe urządzenie zabezpieczające i inteligentny system zapobiegania włamaniom (IPS), który znajduje się przed przemysłowymi punktami końcowymi w celu ochrony krytycznych sterowników PLC, VFD, DCS i innych urządzeń podłączonych do sieci. Działając jako przezroczysty most OSI Layer-2, OTfuse automatycznie uczy się i wymusza normalne działanie środowiska zakładu oraz eliminuje zagrożenia w czasie rzeczywistym.

BEZPIECZEŃSTWO - Network Security

OPSWAT MetaDefender® Network Access

Chmurowe rozwiązanie do kontroli dostępu do sieci firmowej oraz do aplikacji działających w modelu SaaS. Oferuje uproszczoną kontrolę stanu bezpieczeństwa urządzeń końcowych bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez użytkownika końcowego. Wspiera różne metody autoryzacji SSO stosowane przez aplikacje chmurowe i zapewnia skuteczne wyegzekwowanie wymaganego stanu bezpieczeństwa urządzeń wykorzystywanych przez użytkowników.

OPSWAT MetaDefender® Network Acces

Oprogramowanie kontroluje dostęp do sieci firmowej w oparciu o protokół 802.1X, ale może również autoryzować dostępy na podstawie analizy warstwy trzeciej sieci. Wykorzystując bieżące i historyczne własności podłączanych do sieci urządzeń pozwala na detaliczną ocenę ich podatności i w razie potrzeby blokuje im dostęp lub uruchomia działania naprawcze.

OPSWAT MetaDefender® Network Access

Chmurowe rozwiązanie SDP (Software Defined Perimeter), które zapewnia bezpieczny zdalny dostęp do zasobów firmy bez użycia tradycyjnych urządzeń VPN. Zgodnie z polityką zero-trust-access, umożliwia bezpieczny dostęp użytkowników tylko do wybranych, niezbędnych aplikacji i zasobów, a dostęp realizowany jest na zasadzie szyfrowanych sesji generowanych dla każdego połączenia.

MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE - Compliance

OPSWAT MetaDefender® (normy: SOC2, PCI-DSS, GDPR)

Wspomaga spełnienie wymagań odnośnie przeciwdziałania wyciekowi danych oraz nieuprawnionego dostępu do danych i systemów na skutek działania szkodliwego kodu.

Opiekunowie produktu:

Mikołaj Daniłowicz
Account Manager

e-mail: m.danilowicz@connectdistribution.pl

tel.: 22 400 1234

tel. kom.: 784 302 005

Michał Szubert
Business Development Manager – Cybersecurity Solutions  Ethical Hacker

e-mail: m.szubert@connectdistribution.pl

tel.: 22 400 1234

tel. kom.: 784 479 635