Data Loss Prevention (DLP)

Utrata danych to obecnie jedno z największych zagrożeń dla biznesu. Dotyczy to szczególnie informacji wrażliwych i tych o dużej wartości, które mogą ulec wyciekowi lub zostać skradzione przez cyberprzestępców w celu uzyskania korzyści finansowych. Zagrożenia tego typu mogą pochodzić z wewnątrz organizacji lub z zewnątrz np. w formie oprogramowania ransomware lub innych cyberataków. Tak czy inaczej, gdy dane zostaną utracone, organizacja cierpi nie tylko z powodu samego naruszenia, ale często związanej z tym utraty reputacji. Dodatkowo, może spotkać ją dotkliwa kara finansowa.

Aby uniknąć wycieków lub eksfiltracji danych, organizacje stosują odpowiednia praktyki i narzędzia DLP, które wspierają i wspomagają ochronę danych cyfrowych przed kradzieżą, przypadkowymi i/lub celowymi wyciekami.

Strategie obronne DLP są zazwyczaj oparte na przepisach dotyczących zgodności z przepisami i prywatności danych, takich jak HIPAA, PCI-DSS, CCPA lub RODO, które wymagają od organizacji utrzymywania bezpiecznych środowisk i stosowania odpowiedniego poziomu ochrony danych, bez względu na to, gdzie się znajdują i w jaki sposób są udostępniane. 

DLP powinno być kluczowym priorytetem dla każdej organizacji zajmującej się przetwarzaniem danych wrażliwych, zwłaszcza dla działających w branżach o wysokim stopniu regulacji, takich jak obrona, finanse, rząd czy opieka zdrowotna.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

Digital Guardian by Fortra

Platforma Digital Guardian

Kompletne rozwiązanie DLP oparte na chmurze.
Digital Guardian to bezkompromisowa ochrona danych dla Twojej organizacji. Platforma Digital Guardian oparta jest na AWS i działa na tradycyjnych punktach końcowych, w sieci firmowej oraz dla aplikacji chmurowych, ułatwiając dostrzeganie i blokowanie zagrożeń dla wszelkich informacji poufnych. Rozwiązanie chmurowe oznacza uproszczone wdrażanie, obsługę  wielu i elastyczne konfigurowanie, a wszystko po to, aby powstrzymać najbardziej ryzykowne zachowania użytkowników. Digital Guardian dostępny jest wyłącznie jako SaaS lub jako usługa zarządzana.

W skład platformy Digital Guardian wchodzą:
Analytics and Reporting Cloud (ARC) - wykrywa i reaguje na zagrożenia szybciej i wydajniej, niezależnie od zagrożenia, dzięki usługom chmurowym Big Data opartym na AWS.
Endpoint Agent - zapewnia najgłębszą widoczność i kontrolę dostępną na rynku w systemach Windows, macOS i Linux. Możliwości obejmują zarówno rejestrację, jak i natychmiastowe blokowanie zagrożeń dla danych.
Network Appliance - obsługuje zgodność, chroniąc dane w spoczynku i dane w ruchu przy niskim obciążeniu za pomocą technologii odcisków palców (Database Record Matching).
Management Console - umożliwia skonfigurowanie platformy, w tym konfigurowanie i wdrażanie agentów. Tworzy zasady, alerty i raporty oraz zarządza nimi.

Producenci: