IoT / OT Security

IoT (Internet of Things) jest rozwijającym się ekosystemem połączonych urządzeń, które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, od inteligentnych domów po przemysł. Jednak wzrost liczby i różnorodności urządzeń IoT stawia przed nami pilną potrzebę zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia. Ze względu na ograniczone zasoby obliczeniowe i nierzadko niedostateczne mechanizmy ochronne, urządzenia IoT są narażone na ataki, co może prowadzić do utraty prywatności, kradzieży danych czy nawet zagrożenia dla bezpieczeństwa fizycznego. Konieczne jest zastosowanie skutecznych rozwiązań bezpieczeństwa, takich jak uwierzytelnianie, szyfrowanie i monitoring, aby zapewnić ochronę zarówno dla samych urządzeń IoT, jak i danych, które przechodzą przez sieć.

Infrastruktura OT (Operational Technology) obejmuje kluczowe systemy i urządzenia wykorzystywane w sektorach przemysłowych, takich jak energetyka, transport czy produkcja. Wraz z wprowadzeniem połączeń internetowych do infrastruktury OT, istnieje rosnące ryzyko ataków na te systemy, które mogą mieć poważne konsekwencje dla działalności organizacji oraz bezpieczeństwa publicznego. Skomplikowane i unikalne wymagania bezpieczeństwa w przypadku infrastruktury OT wymagają zastosowania specjalistycznych rozwiązań, takich jak segmentacja sieci, monitorowanie integralności systemów czy detekcja anomalii. Ważne jest, aby organizacje inwestowały w kompleksowe strategie zabezpieczeń, które uwzględniają zarówno aspekty fizyczne, jak i cyfrowe, oraz regularnie aktualizowały i audytowały swoje systemy, aby zapewnić ochronę przed coraz bardziej zaawansowanymi zagrożeniami.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

BlackBerry

BlackBerry Cylance® Endpoint

to platoforma cyberbezpieczeństwa, który chroni całą powierzchnię ataku dzięki zautomatyzowanym funkcjom zapobiegania, wykrywania i reagowania na zagrożenia.

Zbuduj swoją strategię w oparciu o platformę bezpieczeństwa, która zapewnia najlepszą w swojej klasie prewencję i umożliwia Twojemu zespołowi wyprzedzenie atakujących. Dzięki niskiemu zużyciu procesora/pamięci, obsłudze starszych platform od XP i braku sygnatur do aktualizacji, zapewnia najlepszą w swojej klasie ujednoliconą ochronę                                                                            przed złośliwym oprogramowaniem, złośliwymi skryptami i bezplikowymi atakami na punkty końcowe OT.

  • Wykorzystuje średnio mniej niż 6 procent mocy obliczeniowej procesora dzięki lekkiemu agentowi na urządzeniu końcowym
  • Nie wymaga połączenia z Internetem
  • Brak konieczności stałych aktualizacji
  • Wsparcie dla starszych systemów operacyjnych takich jak: Windows XP, Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5
  • Chroni przed złośliwym oprogramowaniem, złośliwymi skryptami, zagrożeniami typu zero-day i bezplikowymi exploitami pamięci
  • Automatyczne zapobiega zagrożeniom zero-day i natychmiast zatrzymuje ataki
  • Obsługuje natywne dla chmury, hybrydowe i lokalne stosy oprogramowania

BlackBerry Cylance® Protect

Wykrywa i blokuje złośliwe oprogramowanie, zanim zdąży ono wpłynąć na urządzenie. BlackBerry stosuje matematyczne podejście do identyfikacji złośliwego oprogramowania, wykorzystując techniki uczenia maszynowego (ML) zamiast reaktywnych sygnatur, systemów opartych na zaufaniu lub sandoboxingu. Takie podejście sprawia, że nowe złośliwe oprogramowanie, wirusy, boty i przyszłe warianty stają się bezużyteczne. Wykorzystuje minimalną ilość zasobów systemowych. Agent traktuje pliki lub procesy, które się wykonują priorytetowo, ponieważ zdarzenia te mogą być złośliwe. Pliki, które po prostu znajdują się na dysku (w pamięci masowej, ale nie są wykonywane) mają niższy priorytet, ponieważ chociaż mogą być złośliwe, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia.

BlackBerry Cylance® Optics

To rozwiązanie Endpoint detection and response (EDR) na urządzenia końcowe, które gromadzi i analizuje dane z urządzeń w celu identyfikowania i rozwiązywania zagrożeń, zanim wpłyną one na użytkowników i dane organizacji. Za pomocą konsoli zarządzania można przeszukiwać dane zebrane przez agenta Cylance® Optics w celu zbadania incydentów bezpieczeństwa i wykrycia wskaźników naruszenia bezpieczeństwa.

BlackBerry Cylance® Gateway

Negatywne dla chmury, wspomagane sztuczną inteligencją (AI) rozwiązanie Zero Trust Network Access (ZTNA), które zapewnia użytkownikom dostęp do sieci i chroni sieć przed zagrożeniami. Zakłada się, że każdy użytkownik, punkt końcowy i sieć są potencjalnie wrogie, a żaden użytkownik nie może uzyskać dostępu do niczego, dopóki nie udowodni, kim jest, że jego dostęp jest autoryzowany, że nie działa złośliwie i że sieć lokalna, do której jest podłączony, nie jest zagrożona. Chroni urządzenia użytkowników z systemami linux, windows, android, ios, umożliwiając blokowanie połączeń z miejscami docelowymi w Internecie, do których nie chcesz, aby urządzenia docierały, nawet gdy urządzenie nie jest podłączone do Twojej sieci.

Rozwiązanie uzupełnia się z Unified endpoint management (UEM)

Barracuda


Barracuda Secure Connector

Bezpieczne i niezawodne połączenia dla Twojej infrastruktury OT i IoT
Współczesne wymagania stawiane zaporom sieciowym wykraczają poza tradycyjne funkcje zabezpieczające. Teraz muszą one także zapewniać ciągłą dostępność sieci oraz niezawodne połączenie z aplikacjami hostowanymi w chmurze. Barracuda Secure Connector spełnia te wymagania, tworząc bezpieczne środowisko dla systemów OT i IoT.

Dzięki scentralizowanemu i skalowalnemu zarządzaniu oraz zaawansowanej platformie do analizy bezpieczeństwa, Barracuda Secure Connector umożliwia zmniejszenie obciążenia administracyjnego przy definiowaniu i wdrażaniu szczegółowych polityk w sieciach WAN. Zapewnia to skuteczną ochronę przed zagrożeniami dla systemów OT i IoT, minimalizując ryzyko cyberataków i nieautoryzowanego dostępu.

 

OPSWAT

OPSWAT OTfuse™

Przemysłowy firewall dla zasobów OT/ICS
OTfuse to przemysłowe urządzenie zabezpieczające i inteligentny system zapobiegania włamaniom (IPS), który znajduje się przed przemysłowymi punktami końcowymi w celu ochrony krytycznych sterowników PLC, VFD, DCS i innych urządzeń podłączonych do sieci. Działając jako przezroczysty most OSI Layer-2, OTfuse automatycznie uczy się i wymusza normalne działanie środowiska zakładu oraz eliminuje zagrożenia w czasie rzeczywistym.

Producenci: