Data Classification

Nowe regulacje i przepisy związane z ochroną danych przy jednoczesnym gwałtownym przyroście gromadzonych oraz przetwarzanych informacji to jedne z największych wyzwań mających wpływ na bezpieczeństwo cybernetyczne współczesnych organizacji. Często jednak dane nie mają kontekstu, użytkownicy są bombardowani zbyt wieloma fałszywymi alarmami i zdarzają się przypadkowe naruszenia. Jednocześnie przepisy dotyczące zgodności sprawiają, że odpowiedzialność organizacji za ochronę swoich danych jest coraz wyższa oraz bardziej kosztowna.

Co więcej, dane są obecnie bardzo rozproszone, a dobre zarządzanie nimi to spore wyzwanie, podobnie jak zabezpieczenie poufnych informacji przed ich przypadkowym wyciekiem lub utratą.

Dostrzegając ogromne znaczenie ochrony danych, proponujemy w tym zakresie pakiet rozwiązań, które pomogą organizacjom odzyskać pełną kontrolę nad przetwarzanymi informacjami poprzez identyfikację oraz klasyfikację wszystkich typów danych, od danych publicznych po wrażliwe, finansowe i osobowe. Bezpieczeństwo danych postrzegamy jako spójny ekosystem, w którym ich klasyfikacja okazuje się jedną z podstawowych zasad i podstawą każdego dobrego planu bezpieczeństwa. 

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

Boldon James by Fortra

Boldon James Classifier Foundation Suite

Kompletne rozwiązanie do klasyfikacji danych.
Boldon James Classifier to najlepsze w swojej klasie, kompletne rozwiązanie do klasyfikacji danych. Stanowi kompletny zestaw narzędzi, które tworzą ochronną tarczę zarządzania wokół danych przez cały cykl ich życia. Klasyfikator zaczyna działać już w momencie utworzenia pliku lub dokumentu. Zarządza danymi przechowywanymi w repozytoriach i systemach archiwizacji oraz chroni je, gdy Twoi pracownicy udostępniają je wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Boldon James SAFEmail Military Messaging

Zabezpiecznie komunikacji podmiotów z sektora bezpieczeństwa.
SAFEmail® Client and Server to bezpieczne rozwiązanie do przesyłania wiadomości dla środowisk obronnych i wywiadowczych wykorzystujących systemy pocztowe Microsof. SAFEmail® rozszerza funkcje COTS dla wiadomości Microsoft Outlook i Exchange w celu ulepszenia systemów do obsługi wiadomości o średniej i wysokiej wrażliwości. Modułowa architektura tego rozwiązania zapewnia elastyczność wymaganą w przypadku komunikatów obronnych i wywiadowczych, pozwalając na obsługę i kontrolę szerokiego zakresu danych od wrażliwych, ale niesklasyfikowanych danych, aż po wysokie poziomy zastrzeżonych klasyfikacji rządowych, na poziomie SECRET i wyżej, w różnych systemach przesyłania wiadomości.

Takie możliwości pozwalają organizacjom na ochronne oznakowanie e-maili i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa wraz ze wsparciem dla standardów przesyłania wiadomości zgodnych z NATO, takich jak STANAG 4406 i 4774/8 w celu zapewnienia interoperacyjności.

Boldon James MAC Classifier

Klasyfikacja skoncentrowana na użytkownikach dla MS Office i Mac Applicaion Suite.

Boldon James OWA Classifier by HelpSystems

Klasyfikacja z kontrolą wersji dla webowych narzędzi komunikacyjnych.

Boldon James SharePoint Classifier

Bezpieczne zarządzanie dokumentami SharePoint lokalnego i online.

Boldon James Exchange Classifier

Bezpieczna współpraca w środowisku MS Exchange. 

Boldon James CAD Classifier 

Rozszerzenie klasyfikacji na dokumentację projektową CAD.

Boldon James Box Classifier

Klasyfikacja dla repozytoriów chmurowych.

Boldon James Classifier Reporting

Weryfikacja zachowań użytkowników potwierdzanie zgodności.

Titus by Fortra

Titus Classification Suite

Podstawowy zestaw narzędzi do klasyfikacji danych.
Rodzina produktów Titus Classification zapewnia podstawowe narzędzia do jasnego informowania zarówno Twoich pracowników, jak i Twoich procesów o tym, jakie dane powinny być zabezpieczone oraz jak należy się z nimi obchodzić. Rozwiązanie umożliwia zarządzanie danymi i ich ochronę za pomocą najbardziej elastycznego w branży i konfigurowalnego schematu klasyfikacji metadanych. Titus Classification Suite dodaje bogaty kontekst do danych lokalnych i w chmurze.

Titus Illuminate

Klasyfikacja danych w spoczynku.
Titus Illuminate Skanuje i analizuje nieustrukturyzowane dane w spoczynku oraz stosuje odpowiednie atrybuty identyfikacyjne, aby pomóc zrozumieć, jakie poufne dane są przechowywane w Twoich systemach.

Titus Identifiers for Privacy

Identyfikacja i klasyfikacja danych osobowych.
Titus Identifiers wykrywa informacje umożliwiające identyfikację osoby (PII) podczas tworzenia wiadomości e-mail i plików. Produkt wykorzystuje uczenie maszynowe (ML).

Titus-Vera Encryption

Klasyfikacja zintegrowana z szyfrowaniem.
Titus Encryption łączy klasyfikację i szyfrowanie danych w jedno, elastyczne, łatwe w użyciu rozwiązanie do ochrony danych, które działa na różnych platformach.

Titus Classification for Microsoft Office

Klasyfikacja danych z MS Office.
Klasyfikacja Titus dla Microsoft Office to narzędzie do klasyfikacji i egzekwowania zasad, które zapewnia, że ​​wszystkie dokumenty pakietu Microsoft Office są klasyfikowane przed ich zapisaniem, wydrukowaniem lub wysłaniem pocztą e-mail.

Titus Classification for Desktop

Prosta klasyfikacja danych z urządzeń końcowych
Titus Classification for Desktop pozwala użytkownikom końcowym klasyfikować i chronić dowolny typ pliku za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszą w Eksploratorze Windows, pomagając chronić organizację przed nieumyślną utratą danych.

Titus Data Classification for Google Workspace

Klasyfikacja danych z Google Workspace
Data Classification for Google Workspace identyfikuje, klasyfikuje, zabezpiecza i udostępnia poufne informacje w Gmailu, Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach i Kalendarzu Google, aby zoptymalizować działania związane z bezpieczeństwem.

Producenci: