MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE

Technologie IT są dziś wszechobecne, złożone oraz nieustannie się zmieniają. Użytkownicy końcowi wymagają, a firmy potrzebują dostępu do stale rozwijającego się ekosystemu aplikacji i infrastruktury. Oczekiwania dotyczące wydajności oraz dostępności IT są wysokie, a odpowiedzialność za spełnienie tych oczekiwań spoczywa na barkach dzisiejszych specjalistów IT.

Krajobraz aplikacji i infrastruktury IT szybko się zmienia. Aby sprostać zmieniającym się potrzebom, wydajność i dostępność IT stały się kluczowe dla strategii biznesowej. Firmy coraz częściej wdrażają i opierają się na mieszance lokalnej, publicznej i prywatnej chmury oraz dostarczanych przez SaaS aplikacji – hybrydowych i wielochmurowych środowisk IT – wymagających rozwiązań monitorujących, które działają w coraz bardziej złożonych środowiskach oraz zapewniają pełny wgląd w wydajność, a przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo.

Wiele firm boryka się z problemem kompleksowego zarządzania, ponieważ wymaga to wiele pracy i nakładów finansowych. Posiadanie sprawnego i wydajnego systemu zarządzania infrastrukturą IT jest nieocenione dla każdego administratora.

Rozwiązania które znalazły się w naszym portfolio odpowiadają na wyzwania i oczekiwania użytkowników końcowych. Spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa ,jak również regulacje prawne.

Oferujemy produkty bezpieczeństwa z następujących dziedzin:

Digital Right Management (DRM)

Oprogramowania do zarządzania i kontroli prawami dostępu użytkowników do infrastruktury IT.

M365 Management & Automation

Microsoft 365 to rozległy, złożony ekosystem ponad 25 aplikacji i dziesiątek usług zaprojektowanych w celu poprawy współpracy, komunikacji i produktywności wśród zespołów pracowniczych.

Compliance
Systemy informatyczne wspierające firmy w kontroli realizacji poszczególnych norm, ale także realizujące dużą część ze stawianych przez daną normę wymagań.

Network & Systems Monitoring
Oprogramowania do monitorowania sieci oraz aplikacji, które umożliwia szybkie wykrywanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością sieci oraz eliminowanie przerw w jej działaniu.

Observability
Rozwiązania umożliwiające wgląd, zautomatyzowaną analizę i inteligencję w celu podejmowania skutecznych działań poprzez zastosowanie międzydomenowej korelacji danych pochodzących z metryk i dzienników uzyskiwanych w czasie rzeczywistym oraz historycznym.

Privileged Account Management
Oprogramowania do zarządzania kontami uprzywilejowanymi, Może być zdefiniowane jako zarządzanie kontami i dostępem do danych oraz kontrola dostępu do nich przez uprzywilejowanych użytkowników.

Secure Remote Access
Bezpieczny dostęp zdalny to parasol, pod którym opiera się szereg strategii bezpieczeństwa. Może odnosić się do dowolnej polityki bezpieczeństwa lub rozwiązania, które zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do sieci lub wrażliwych danych.

Unified endpoint management (UEM)

Unified endpoint management (UEM) to klasa narzędzi programistycznych, które zapewniają pojedynczy interfejs zarządzania dla urządzeń mobilnych, PC i innych. Jest to ewolucja i zastąpienie zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) i zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM) oraz narzędzi do zarządzania klientami.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie: