MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE

Technologie IT są dziś wszechobecne, złożone i nieustannie się zmieniają.  Użytkownicy końcowi wymagają, a firmy potrzebują dostępu do stale rozwijającego się ekosystemu aplikacji i infrastruktury. Oczekiwania dotyczące wydajności i dostępności IT są wysokie, a odpowiedzialność za spełnienie tych oczekiwań spoczywa na barkach dzisiejszych specjalistów IT.

Krajobraz aplikacji i infrastruktury IT szybko się zmienia. Aby sprostać zmieniającym się potrzebom, wydajność i dostępność IT stały się kluczowe dla strategii biznesowej. Firmy coraz częściej wdrażają i opierają się na mieszance lokalnej, publicznej i prywatnej chmury oraz dostarczanych przez SaaS aplikacji – hybrydowych i wielochmurowych środowisk IT – wymagających rozwiązań monitorujących, które działają w coraz bardziej złożonych środowiskach i zapewniają pełny wgląd w wydajność, a przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo.

Wiele firm boryka się z problemem kompleksowego zarządzania, ponieważ wymaga to wiele pracy i nakładów finansowych. Posiadanie sprawnego i wydajnego systemu zarządzania infrastrukturą IT jest nieocenione dla każdego administratora.

Rozwiązania które znalazły się w naszym portfolio odpowiadają na wyzwania i oczekiwania użytkowników końcowych. Spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa ,jak również regulacje prawne.

Oferujemy produkty bezpieczeństwa z następujących dziedzin:

Access Right Management
Oprogramowania do zarządzania i kontroli prawami dostępu użytkowników do infrastruktury IT.

Compliance
Systemy informatyczne wspierające firmy w kontroli realizacji poszczególnych norm, ale także realizujące dużą część ze stawianych przez daną normę wymagań.

Network & Systems Monitoring
Oprogramowania do monitorowania sieci oraz aplikacji, które umożliwia szybkie wykrywanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością sieci oraz eliminowanie przerw w jej działaniu.

Privileged Account Management
Oprogramowania do zarządzania kontami uprzywilejowanymi, Może być zdefiniowane jako zarządzanie kontami i dostępem do danych oraz kontrola dostępu do nich przez uprzywilejowanych użytkowników.

Secure Remote Access
Bezpieczny dostęp zdalny to parasol, pod którym opiera się szereg strategii bezpieczeństwa. Może odnosić się do dowolnej polityki bezpieczeństwa lub rozwiązania, które zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do sieci lub wrażliwych danych.

Vulnerability Management
To część polityki bezpieczeństwa danej firmy, polegająca na zarządzaniu lukami w oprogramowaniu. Vulnerability management jest ciągłym identyfikowaniem, klasyfikowaniem, ustalaniem priorytetów działań, naprawą oraz unieszkodliwianiem znalezionych luk w zabezpieczeniach oprogramowania wykrywanych za pomocą skanera podatności.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie: