TWORZENIE APLIKACJI

Tworzenie aplikacji to trudny, wieloetapowy proces, który warto dobrze zaplanować, aby stworzenie finalnego produktu nastręczyło jak najmniej problemów.

Wskazane jest, aby w pierwszym kroku, ustalić ścieżkę postępowania i opisać konkretne kroki. Do takiego celu można wykorzystać m.in. dostępny w naszej ofercie MindManager, w którym można przygotować zakres i plan działań, przypisać odpowiednie osoby do konkretnych zadań, czas wykonania, główne i alternatywne drogi dojścia do celu. Kolejnym krokiem jest samo pisanie aplikacji, czyli programowanie. Do tego celu warto skorzystać z narzędzi programistycznych typu IDE, dedykowanych konkretnym językom programowania. Po stworzeniu wykonywalnego kodu możemy przejść do testowania aplikacji pod kątem wydajności, funkcjonalności, a gdy zakończymy pomyślnie testy, przechodzimy do kolejnego kroku jakim jest kompilacja i tworzenie wersji instalacyjnych.

Dla każdego z opisanych kroków mamy w ofercie wiodące na rynku rozwiązania programistyczne.

Oferujemy produkty z zakresu tworzenia aplikacji z następujących dziedzin:

Automated Testing
Automated testing to proces testowania, który zgodnie z nazwą niesie szereg korzyści w stosunku do testów manualnych. 

DevOps
DevOps to „zwinne” podejście do tworzenia oprogramowania, w którym automatyzacja, kod i współpraca są podkreślane na wszystkich etapach ciągłego cyklu dostaw.

IDE
IDE jest to zestaw aplikacji, które są niezbędne dla tworzenia i rozwoju oprogramowania. Tego typu programy mają na celu ułatwienie pracy programisty, oferując łatwy i szybki dostęp do ważnych i często używanych funkcji oraz automatyzując często wykonywane zadania. 

Installers
Tworzenie wersji instalacyjnych jest końcowym etapem procesu tworzenia oprogramowania. Polega na kompilacji całego projektu i stworzeniu pliku instalacyjnego dla Windows, pakietu MSIX, czy pliku instalacyjnego dla innych systemów operacyjnych.

Kubernetes
Kubernetes to platforma open-source służąca do zarządzania systemami i aplikacjami w klastrach kontenerów, umożliwiająca ich konfigurację i automatyzację.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie: