CoreView

Firma CoreView jest pomysłodawcą i twórcą skonsolidowanej platformy do zarządzania całym środowiskiem Microsoft 365 z jednej konsoli.  CoreView zapewnia ujednolicone podejście do zarządzania konfiguracją, delegowanej administracji i zautomatyzowanego zarządzania M365 z możliwościami znacznie wykraczającymi poza te dostarczane natywnie przez Microsoft. Organizacje różnej wielkości wybierają CoreView, aby lepiej kontrolować swoje operacje, optymalizować zadania, udoskonalać strategie zarządzania i zwiększać możliwości swoich pracowników. CoreView upraszcza i przyspiesza zadania administracyjne poprzez zastosowanie jednego skonsolidowanego interfejsu oraz automatyzację rutynowych zadań prowadząc do znacznej oszczędności czasu oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zgodności z normami. 

CoreView pozwala po prostu osiągnąć więcej z platformy Microsoft 365!

 

Obecnie z platformy CoreView korzysta przeszło 30 tysięcy administratorów zarządzających ponad 25 milionami licencji M365.  Firma oferuje swoje rozwiązania wyłącznie poprzez globalną sieć sprzedawców, integratorów rozwiązań i dostawców usług zarządzanych (MSP).

 

Kładąc duży nacisk na bezpieczeństwo swoich rozwiązań CoreView posiada szereg certyfikatów w tym m.in.:

Rozwiązania CoreView w ofercie Connect Distribution:

MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE - M365 Management & Automation

CoreView

CoreView to działająca w modelu SaaS platforma umożliwiająca zarządzanie, uzyskiwanie zgodności, optymalizację licencji oraz automatyzację czynności administracyjnych związanych z zarządzaniem rozbudowanymi środowiskami M365.

Wirtualne tenanty, dzięki wirtualnym tenantom możliwe jest  "podzielenie" głównego tenanta M365 w oparciu o dowolny zestaw wymagań. Segmentowanie może odbywać się na wiele sposobów - według działów, lokalizacji, urządzeń, numerów telefonów lub według dowolnie innych atrybutów wybranych spośród 400 możliwości.  

Zarządzanie oparte na rolach, możliwe jest definiowanie uprawnień użytkowników wg. ich roli i zadań jakie mają do wykonania (RBAC). Możemy np. przydzielić pewien podzbiór działań konkretnym administratorom, którzy dzięki temu będą mogli monitorować i zarządzać TYLKO tym podzbiorem praw i to TYLKO dla wyodrębnionej grupy obiektów.

Playbooki wbudowane i własne. Playbooki to zestawy zasad, które są powiązane z automatycznym wykrywaniem problemów oraz z procesami których celem jest naprawa tych problemów. Gotowe Playbooki pozwalają użytkownikom szybko zidentyfikować i rozwiązać problemy np. z konfiguracją czy uprawnieniami powodującymi powstawanie luk w zabezpieczeniach. Możliwe jest też definiowanie własnych Playbooków w oparciu o własne , specyficzne wymagania  i potrzeby.

Przepływy pracy i automatyzacja, CoreView pozwala użytkownikom zautomatyzować ręczne procesy administracyjne, skracając czas poświęcany na powtarzalne zadania, eliminując podatne na błędy przekazywanie zadań oraz potrzebę pisania i ręcznego zarządzania dziesiątkami skryptów. Można zacząć od wykorzystania wybranych spośród ponad 100 gotowych procedur administracyjnych aby następnie rozszerzyć automatyzację o własne, niestandardowe akcje.

Simeon Cloud 

Simeon Cloud to potężne, innowacyjne rozwiązanie do zarządzania środowiskami M365 i Microsoft Intune. Dzięki metodzie „Configuration as Code”, Simeon Cloud gwarantuje, że konfiguracje tenantów  będą zawsze spójne, bezpieczne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

Monitorowanie, tworzenie kopii zapasowych i raportowanie, dzięki raportowaniu w jednym panelu Simeon Cloud śledzi wszystkie zmiany wprowadzone w poszczególnych konfiguracjach i może łatwo ostrzegać o wprowadzeniu trakich zmian.  Pozwala na tworzenie kopii zapasowych konfiguracji całego środowiska, porównywanie konfiguracji wprowadzonych w różnym czasie i przywracanie do ostatniej prawidłowej wersji lub przywracanie granularne metodą „krok po kroku”.

Zarządzanie wieloma tematami, dzięki Simeon Cloud możesz mieć pewność, że zawsze będą stosowane najlepsze praktyki poprzez ustanowienie i utrzymywanie podstawowych konfiguracji dla wielu środowisk Microsoft 365. Możesz błyskawicznie wdrażać zmiany na wielu tenantach, raportować  zgodność tenatów z ich wzorcową konfiguracją oraz zautomatyzować naprawianie ewentualnych błędów.

Zarządzanie cyklem życia i zmianami, zwiększ bezpieczeństwo i wydajność dzięki kontrolkom zarządzania cyklem życia konfiguracji dla środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnych. Simeon Cloud umożliwia promowanie zmian w cyklu życia między poszczególnymi środowiskami dzięki zaawansowanym przepływom pracy. Dzięki łatwemu przeglądowi zmian w konfiguracji oraz ich zatwierdzaniu można bezproblemowo kontrolować cały proces promocji.

 

Opiekun produktu:

Sławomir Karpiński
Channel Manager

e-mail: s.karpinski@connectdistribution.pl

tel.: 22 400 1234

tel. kom.: 602 103 257