Wdrożenia

Nasz zespół techniczny stale podnosi swoje kompetencje produktowe i techniczne uczestnicząc w licznych kursach oraz szkoleniach zarówno w kraju, jak i zagranicą. Dzięki temu, jesteśmy doskonale przygotowani, aby pomagać naszym Partnerom oraz ich Klientom podczas wdrażania oferowanych produktów.

Nasza oferta wsparcia technicznego dotyczy całego procesu sprzedaży i obejmuje analizę środowiska Klienta oraz zebranie wymagań technicznych i funkcjonalnych, przeprowadzenie instalacji próbnej (POC) aż po opracowanie finalne specyfikacji zakupowej. Na życzenie naszych Partnerów możemy uczestniczyć w procesie wdrażania wybranych rozwiązań u Klienta końcowego lub na zlecenie Partnera przeprowadzić takie wdrożenie samodzielnie.

W zależności od zakresu wdrożenia oraz rodzaju wdrażanego rozwiązania pomagamy naszym Partnerom w zakresie:

analizy przedwdrożeniowej i opracowaniu harmonogramu wdrożenia

przygotowaniu i konfiguracji sprzętu serwerowego wymaganego do wdrożenia

instalacji zakupionego oprogramowania lub sprzętu oraz jego konfiguracji

integracji dostarczonego rozwiązania z rozwiązaniami firm trzecich

przeprowadzenie testów w uzgodnionym zakresie

przygotowania dokumentacji powdrożeniowej

Rodzaj oraz zakres dostępnych usług wdrożeniowych uzależniony jest od rodzaju zakupionego rozwiązania oraz możliwości technicznych Zespołu wdrożeniowego.

Wybrane usługi wg producenta:

Barracuda

Kontakt w sprawie wdrożeń:

Piotr Luc
Account Manager- Connect Distribution

e-mail: p.luc@connectdistribution.pl

tel.: 22 400 1234

tel. kom.: 787 003 909