Cybersecurity training

Człowiek jest fundamentem cyberbezpieczeństwa w każdej organizacji. To jego wiedza, umiejętności, a także świadome i szybko podejmowane decyzje odgrywają kluczową rolę w walce ze współczesnymi zagrożeniami. Właśnie dlatego warto inwestować w kapitał ludzki, jego rozwój oraz świadomość w zakresie bezpieczeństwa IT. Przydatne w tym procesie mogą okazać się rozwiązania z zakresu „Cybersecurity training”, które rozwijają przede wszystkim umiejętności praktyczne reagowania na zagrożenia wśród członków zespołu.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

RangeForce

Platforma szkoleniowa RangeForce

RangeForce tworzy interaktywne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla organizacji i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W oparciu o zintegrowaną platformę szkoleniową oraz wirtualny poligon RangeForce wdraża praktyczne programy szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego. Wyposaża aktywnych i aspirujących specjalistów ds. bezpieczeństwa IT w umiejętności niezbędne do stawienia czoła współczesnemu, ewoluującemu krajobrazowi zagrożeń.

Producenci: