Software Defined Storage (SDS)

Software Defined Storage (SDS) to rozwiązanie pamięci masowej oparte głównie na oprogramowaniu. SDS powstał i rozpowszechnił się jako konsekwencja wirtualizacji serwerów. Podobnie jak w przypadku wirtualizacji serwerów główną cechą SDS jest oddzielenie i uniezależnienie warstwy logicznej, zarządczej od fizycznej warstwy sprzętowej. Cała logika działania jest zawarta w oprogramowaniu rezydującym na dedykowanych serwerach lub maszynach wirtualnych podczas gdy fizyczną pamięć masową stanowią proste macierze, półki dyskowe lub dyski serwów.
Dzięki takiej separacji oprogramowania od sprzętu uniezależniamy się od warstwy sprzętowej, możemy dowolnie migrować pomiędzy platformami różnych producentów a rozbudowa i migracja jest znacznie łatwiejsza i tańsza.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

DataCore

DataCore SANsymphony SDS

Zaawansowane oprogramowanie klasy SDS, które umożliwia realizację praktycznie dowolnej architektury współczesnego centrum danych od prostej wirtualizacji macierzy, poprzez struktury hiperkonwergentne aż do wysokodostępnych klastrów rozpiętych między oddalonymi lokalizacjami replikujący dane do chmury.

DataCore vFilO

Oprogramowanie do konsolidacji wszelkich zasobów plikowych w jeden centralnie zarządzanych system. Współpracuje z dowolnymi macierzami plikowymi i serwerami plików zapewniając jeden widok wszystkich istniejących struktur pikowych oraz umożliwia tworzenie nowych struktur plików w oparciu o własne zasoby pamięci dyskowej.

StorMagic

StorMagic SvSAN 

StorMagic SvSAN to wirtualna sieć SAN, która upraszcza skomplikowany świat pamięci masowych dla środowisk wirtualnych. Rozwiązanie to doskonale nadaje się dla środowisk przetwarzania brzegowego. Idealnie sprawdza się w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jego technologia oparta jest na idei pamięci masowej zarządzanej programowo (SDS), która eliminuje potrzebę wykorzystanie fizycznej sieci SAN.

Producenci: