HCI Solutions

HCI Solutions

Rozwiązania HCI realizują koncepcję pełnej wirtualizacji zasobów fizycznych (serwerów i pamięci masowych) oraz ich konsolidacji w jedną spójną, wydajną i wysokodostępną platformę umożliwiającą uruchamianie w jej wnętrzu dowolnych aplikacji jako maszyn wirtualnych.

W swoim założeniu oprogramowanie HCI powinno umożliwiać instalację na dowolnym sprzęcie, uwspólniając wszystkie dostępne zasoby fizyczne, takie jak dyski, pamięć i procesory w celu ich optymalnego wykorzystania na potrzeby uruchamianych procesów i aplikacji.

Cześć rozwiązań HCI dostępnych jest w formie samego oprogramowania (wtedy konieczny jest zakup dodatkowego sprzętu) lub jako gotowy appliance sprzętowy z odpowiednio dobranymi i skonfigurowanymi komponentami sprzętowymi oraz hiperkonwergentnym oprogramowaniem.

Ważną cechą rozwiązań HCI jest ich modułowa budowa najczęściej złożona z dwóch lub trzech serwerów z dyskami które następnie można rozbudowywać o kolejne w zależności od rosnących potrzeb na wydajność lub przestrzeń dyskową.

Producent dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

DataCore

DataCore SANsymphony for HCI

Automatyczny pakiet instalacyjny DataCore™ SDS Solution  tworzy wirtualną, hiperkonwergentną sieć SAN w oparciu o serwery wykorzystujące platformy wirtualizacyjne VMware ESXi lub Microsoft Hyper-V. Rozwiązanie polecane jest szczególnie wtedy gdy klient posiada już serwery lub zachodzi konieczność wyboru nowego sprzętu pod specyficzne potrzeby i wymagania klienta.

Scale Computing

Scale Computing HC3  

Scale Computing HC3  to szeroka gama rozwiązań sprzętowych z opatentowanym oprogramowaniem HyperCore zapewniającym komplet funkcjonalności hiperkonwergentnego centrum danych, zamkniętego w klastrze 3 serwerów, których konfigurację dobieramy w zależności od potrzeb klienta i specyfiki projektu.

Rozwiązanie HC3 adresuje wiele różnych scenariuszy zastosowań, od rozwiązań dedykowanych dla brzegów sieci (Edge/ROBO) przez platformy dla wirtualnych desktopów (VDI) po kompletne systemy HCI przeznaczone dla dużych centów danych lub dla firm świadczących usługi w modelu MSP.

Producent: