IT Resilience & DR

Zadaniem rozwiązań Disasted Recovery (DR) jest jak najszybsze odtworzenie utraconych danych, aby umożliwić krytycznym systemom dalsze funkcjonowanie awarii. Bardzo często plany DR zakładają istnienie tzw. zapasowego centrum danych czyli odrębnej, oddalonej od głównego centrum danych lokalizacji, która ma zapewnione bezpieczne funkcjonowanie nawet w sytuacji zupełnego zniszczenia lokalizacji głównej. Obecnie coraz częściej rolę takiego centrum zapasowego przejmuje chmura publiczna.
W naszej ofercie posiadamy dedykowane rozwiązania do realizacji procedur DR jak również większość z oferowanych rozwiązań pamięci masowej ma wbudowane funkcje realizujące mechanizmy DR samodzielnie bez konieczności stosowania produktów firm trzecich.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

Zerto

Zerto Enterprise Cloud Edition

Platforma Zerto Enterprise Cloud Edition (Zerto ECE), oparta na koncepcji ciągłej ochrony danych (CDP), łączy odzyskiwanie danych po awarii i ochronę danych w jednym, prostym rozwiązaniu do zarządzania danymi w chmurze i ochrony w środowiskach lokalnych, hybrydowych oraz wielochmurowych.

Zerto ECE to najpełniejsza wersja oprogramowania Zerto zawierająca w sobie wszystkie funkcje i możliwości ochrony maszyn wirtualnych VMware lub Hyper-V. Dzięki mechanizmowi ciągłej rejestracji wszystkich zmian w każdej z chronionych maszyn wirtualnych Zerto Enterprise Cloud Edition jest w stanie błyskawicznie (RTO rzędu minut) odtworzyć utraconą maszynę wirtualną z dokładnością do pojedynczych sekund (RPO). Zerto ECE to zawansowane rozwiązanie zapewniające środowiskom wirtualnym najwyższą odporność na awarię przy minimalnym nakładzie pracy na wdrożenie i administrację.

Producenci: