Object & Cloud Storage

Obiektowe pamięci masowe służą do przechowania dużych ilości danych o zróżnicowanej strukturze, najczęściej wykorzystywane są jako repozytoria kopii zapasowych lub archiwa. W ich przypadku bazujemy nie na plikach czy blokach danych (jak w systemach transakcyjnych), ale na jednostkach zwanych obiektami z których każdy składa się z właściwych danych, metadanych zawierających unikalne informacje niezbędne do identyfikacji i wyszukiwania obiektów oraz unikalnego identyfikatora obiektu.

Obiektowe pamięci masowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w przechowywaniu danych nieustrukturyzowanych, takich jak wszelkiego rodzaju multimedia czy zbiory „big data” podlegające intensywnej analizie, w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji czy po prostu do archiwizacji danych w chmurze. Pamięci takie charakteryzują się dłuższym czasem dostępu do danych, ale są znacznie tańsze w przeliczeniu na jednostkę pojemności i dlatego przy lawinowym przyroście danych do przechowywania to właśnie pamięci obiektowe zyskują coraz większą popularność jako wygodne i ekonomiczne archiwa informacji.

Szczególnym przypadkiem pamięci obiektowych są usługi przechowywania danych oferowane przez wiodących dostawców chmury publicznej. Liderem w tej dziedzinie jest firma Amazon Web Services (AWS), która jest prekursorem takich usług i twórcą standardu w składowaniu danych w chmurze Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service). Niewątpliwą zaletą tej usługi jest łatwość przesyłania danych do i z chmury oraz praktycznie nieograniczona przestrzeń jaką mają do dyspozycji użytkownicy. Wadą jest natomiast dość wolny transfer wydłużający czas pobierania dużych ilości danych oraz niemałe koszty uzależnione od ilości pobieranych danych.

Dlatego na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się rozwiązania fizycznej pamięci masowej lub lokalnego oprogramowania wspierającego protokół S3, które pozwalają na skorzystanie ze wszystkich zalet S3, ale jednocześnie oferują znacznie większe transfery danych pobieranych z lokalnych nośników pamięci masowej.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

DataCore

DataCore Swarm

DataCore ™ Swarm to oprogramowanie do przechowywania i zarządzania danymi obiektowymi w dużej skali. Stanowi ono podstawę przechowywania, dostępu i analizy milionów plików oraz przestrzeni w skali Petabajtów,  gwarantując jednocześnie integralność danych i eliminując zależność od sprzętu.

DataCore ™ Swarm może służyć jako produkcyjna pamięć masowa do przechowywania plików multimedialnych, w tym plików wideo o rozmiarze terabajtów, które można przesyłać strumieniowo bezpośrednio z magazynu obiektów lub przycinać w celu wydajnego udostępniania i współpracy. Rozwiązanie to sprawdza się również doskonale w przechowywaniu dokumentacji medycznej czy archiwizacji dużych zbiorów dokumentów.

Dane mogą być archiwizowane bezpośrednio w DataCore ™ Swarm  za pomocą interfejsu API zgodnego z S3 lub za pomocą standardowych protokołów plików NFS / SMB. Zimne i ciepłe dane z Windows File Server, NetApp i Dell EMC Isilon można w przejrzysty sposób migrować do tańszej obiektowej pamięci masowej w Swarm, bez wpływu na pracę użytkowników końcowych czy aplikacje korzystające z tych zasobów.

DataCore ™ Swarm upraszcza długoterminowe przechowywanie dużych ilości danych dzięki funkcjom WORM oraz umożliwia obsługę obciążeń o wysokiej przepustowości, na przykład wymaganych w systemach HPC. Swarm przenosi najlepsze cechy chmury (takie jak bezproblemowa administracja, ekonomia i skalowalność) do lokalnego centrum danych przy znacznie mniejszych kosztach w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami w chmurach publicznych.

Spectra Logic

BlackPearl Native S3

Natywne rozszerzenie S3 BlackPearl umożliwia łatwe do wdrożenia przechowywanie w chmurze hybrydowej z lokalnym protokołem S3, a nawet przełączanie awaryjne do chmury publicznej. Natywne rozszerzenie S3 BlackPearl ułatwia organizacjom wdrażanie rozwiązania pamięci masowej opartego na S3 w jednej lub w wielu lokalizacjach oraz replikację do chmury publicznej. Dzięki BlackPearl S3 organizacje mogą korzystać z usług w chmurze, a jednocześnie przechowywać dane lokalnie. Daje to im swobodę wyboru dostawcy chmury i wykorzystania lokalnej pamięci masowej w celu zwiększenia wydajności wymaganej przez daną aplikację.

Natywnie wspierany przez BlackPearl protokół S3 umożliwia tworzenia zasobnika (bucket), w którym zawartość znajduje się zarówno w lokalnej pamięci BlackPearl, jak i w chmurze S3. W tym trybie klienci mogą dodawać treści do zasobnika lub uzyskiwać dostęp do danych zasobnika – albo przez połączenie z usługą chmurową, albo przez lokalną pamięć BlackPearl.

W przypadku organizacji, które chcą przechowywać kopię swoich danych w chmurze w celu odzyskiwania danych po awarii i zachowania ciągłości biznesowej, BlackPearl umożliwia użytkownikom posiadanie drugiej (lub trzeciej) zapasowej kopii danych przechowywanej w chmurze. W przypadku katastrofy organizacje mogą uzyskać wtedy natychmiastowy dostęp do swoich danych. Gdy system lokalny wznowi działanie po awarii, synchronizacja dwukierunkowa może ponownie wyrównać wszystkie dane i zapewnić, że wszelkie nowe dane zostaną przesłane do systemu lokalnego. Daje to pewność, że można przywrócić wszystkie przepływy pracy do stanu sprzed awarii.

BlackPerl OnPrem Glacier

BlackPearl On-Prem Glacier łączy efektywność kosztową Amazon S3 Glacier z zaletami wdrażania lokalnego, zapewniając organizacjom lokalny poziom podobny do usługi chmurowej firmy Amazon. Wdrożenie lokalne eliminuje koszty pobierania danych z chmury i skraca czas ich pobierania z godzin do minut. BlackPearl On-Prem Glacier umożliwia również organizacjom korzystanie z wielu chmur oraz upraszcza i automatyzuje proces przenoszenia danych między chmurami. Dzięki rozszerzeniu BlackPearl On-Prem Glacier organizacje mogą poprawić SLA i zmniejszyć uzależnienie od dostawcy chmurowego.

Producenci: