Object & Cloud Storage

Obiektowe pamięci masowe służą do przechowania dużych ilości danych o zróżnicowanej strukturze, najczęściej wykorzystywane są jako repozytoria kopii zapasowych lub archiwa. W ich przypadku bazujemy nie na plikach czy blokach danych (jak w systemach transakcyjnych), ale na jednostkach zwanych obiektami z których każdy składa się z właściwych danych, metadanych zawierających unikalne informacje niezbędne do identyfikacji i wyszukiwania obiektów oraz unikalnego identyfikatora obiektu.

Obiektowe pamięci masowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w przechowywaniu danych nieustrukturyzowanych, takich jak wszelkiego rodzaju multimedia czy zbiory „big data” podlegające intensywnej analizie, w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji czy po prostu do archiwizacji danych w chmurze. Pamięci takie charakteryzują się dłuższym czasem dostępu do danych, ale są znacznie tańsze w przeliczeniu na jednostkę pojemności i dlatego przy lawinowym przyroście danych do przechowywania to właśnie pamięci obiektowe zyskują coraz większą popularność jako wygodne i ekonomiczne archiwa informacji.

Szczególnym przypadkiem pamięci obiektowych są usługi przechowywania danych oferowane przez wiodących dostawców chmury publicznej. Liderem w tej dziedzinie jest firma Amazon Web Services (AWS), która jest prekursorem takich usług i twórcą standardu w składowaniu danych w chmurze Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service). Niewątpliwą zaletą tej usługi jest łatwość przesyłania danych do i z chmury oraz praktycznie nieograniczona przestrzeń jaką mają do dyspozycji użytkownicy. Wadą jest natomiast dość wolny transfer wydłużający czas pobierania dużych ilości danych oraz niemałe koszty uzależnione od ilości pobieranych danych.

Dlatego na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się rozwiązania fizycznej pamięci masowej lub lokalnego oprogramowania wspierającego protokół S3, które pozwalają na skorzystanie ze wszystkich zalet S3, ale jednocześnie oferują znacznie większe transfery danych pobieranych z lokalnych nośników pamięci masowej.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

DataCore

DataCore Swarm

DataCore ™ Swarm to oprogramowanie do przechowywania i zarządzania danymi obiektowymi w dużej skali. Stanowi ono podstawę przechowywania, dostępu i analizy milionów plików oraz przestrzeni w skali Petabajtów,  gwarantując jednocześnie integralność danych i eliminując zależność od sprzętu.

DataCore ™ Swarm może służyć jako produkcyjna pamięć masowa do przechowywania plików multimedialnych, w tym plików wideo o rozmiarze terabajtów, które można przesyłać strumieniowo bezpośrednio z magazynu obiektów lub przycinać w celu wydajnego udostępniania i współpracy. Rozwiązanie to sprawdza się również doskonale w przechowywaniu dokumentacji medycznej czy archiwizacji dużych zbiorów dokumentów.

Dane mogą być archiwizowane bezpośrednio w DataCore ™ Swarm  za pomocą interfejsu API zgodnego z S3 lub za pomocą standardowych protokołów plików NFS / SMB. Zimne i ciepłe dane z Windows File Server, NetApp i Dell EMC Isilon można w przejrzysty sposób migrować do tańszej obiektowej pamięci masowej w Swarm, bez wpływu na pracę użytkowników końcowych czy aplikacje korzystające z tych zasobów.

DataCore ™ Swarm upraszcza długoterminowe przechowywanie dużych ilości danych dzięki funkcjom WORM oraz umożliwia obsługę obciążeń o wysokiej przepustowości, na przykład wymaganych w systemach HPC. Swarm przenosi najlepsze cechy chmury (takie jak bezproblemowa administracja, ekonomia i skalowalność) do lokalnego centrum danych przy znacznie mniejszych kosztach w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami w chmurach publicznych.

DataCore MatrixStore

MatrixStore to unikalne rozwiązanie pamięci masowej kierowane przede wszystkim do rynku mediów. Zapewnia ono działom kreatywnym najszybszy, najbezpieczniejszy dostęp do treści multimedialnych (a szczególnie materiałów wideo) przy użyciu znanych im narzędzi i aplikacji profesjonalnych.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby sprostać wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, wydajności, współpracy i dostępu, przed którymi stoją organizacje tworzące, pobierające, rejestrujące, edytujące, udostępniające, dystrybuujące i archiwizujące duże ilości materiałów wideo.

System może być wdrażany samodzielnie lub jako część ujednoliconej platformy pamięci masowej, synchronizując się w wielu regionach geograficznych w celu zapewnienia ciągłości biznesowej lub globalnej współpracy z innymi instalacjami MatrixStore, MatrixStore Cloud lub innymi usługami.

Od 2006 roku MatrixStore przynosi wiele korzyści dla wielu czołowych nadawców treści wideo (wiadomości, sport, rozrywka), domów mediowych i produkcyjnych, studiów post-produkcji oraz dostawców VOD.

Przy systemach o pojemności od 88 terabajtów do setek petabajtów, żadna organizacja nie jest zbyt duża czy zbyt mała, aby czerpać korzyści z pamięci obiektowej MatrixStore!

Producenci: