DevOps

DevOps to „zwinne” podejście do tworzenia oprogramowania, w którym automatyzacja, kod i współpraca są podkreślane na wszystkich etapach ciągłego cyklu dostaw. DevOps to zestaw praktyk kulturalnych i technicznych, które mają na celu zniszczenie silosów i zgromadzenie programistów, pracowników kontroli jakości, operacyjnych i zespołów biznesowych podczas całego procesu realizacji.

DevOps jako praktyka wymaga konfigurowalnego, interoperacyjnego zestawu narzędzi, który współpracuje ze sobą, aby poprawić współpracę i wydajność zespołu.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

Flexera

AdminStudio

AdminStudio zapewnia zespołom informatycznym najbardziej zaawansowane narzędzia typu application packaging, które umożliwiają wydajne przygotowywanie paczek do wdrażania oprogramowania z pełnym zestawem narzędzi do automatyzacji przygotowywania paczek MSI, customizacji, testowania i raportowania. Testy benchmarkowe pokazały, że AdminStudio może skrócić czas przygotowania aplikacji nawet o 70%!

SmartBear

Alertsite

AlertSite to „system wczesnego ostrzegania”, który ma na celu monitorowanie witryn internetowych, aplikacji internetowych i interfejsów API z całego świata oraz w sieciach prywatnych.

CrossBrowserTesting

Przeprowadzanie ręcznych, wizualnych lub zautomatyzowanych testów typu Selenium na prawdziwych przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych.

Cucumber Studio

Włącz ciągłe testowanie, współpracując, dokumentując i wykonując scenariusze testowe BDD.

SoapUI Pro

Tworzenie, uruchamianie i utrzymywanie automatycznych testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa dla interfejsów API REST i SOAP.

SwaggerHub

Umożliwia szybsze, znormalizowane projektowanie interfejsu API. SwaggerHub znacznie przyspiesza proces projektowania API przez zespół, a jednocześnie wymusza spójność jakości i stylu. Edytor API sprawia, że zachowanie zgodności Swagger, zwane teraz Specyfikacjami OpenAPI (OAS), jest proste i intuicyjne.

TestComplete

Tworzenie, uruchamianie i utrzymywanie automatycznych testów aplikacji komputerowych, internetowych i mobilnych.

Zephyr

Umożliwia śledzenie przypadków testowych bezpośrednio w Jira za pomocą w pełni funkcjonalnego, natywnego rozwiązania do zarządzania przypadkami testowymi.

Producenci: