Kubernetes

Kubernetes to platforma open-source służąca do zarządzania systemami i aplikacjami w klastrach kontenerów, umożliwiająca ich konfigurację i automatyzację.

Ekosystem Kubernetesa jest duży i stale aktualizowany, a architektury Kubernetes cechują się wysoką wydajnością konteneryzowanego oprogramowania, umożliwiają kontrolę kosztów oraz migrację aplikacji pomiędzy chmurą prywatną a publiczną.

Kontenery zużywają zdecydowanie mniej zasobów sprzętowych niż tradycyjna wirtualizacja. Niezwykle istotną cechą Kubernetesa jest bezpieczeństwo – każdy kontener dysponuje specjalnymi rozwiązaniami umożliwiającymi odizolowanie zagrożeń.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

DataCore

DataCore Bolt

Tradycyjne systemy pamięci masowej najczęściej nie spełniają wymagań stawianych przez współczesne środowiska kontenerowe wymagające dostępu do pamięci masowej, która będzie szybko reagować na zmiany w klastrach i aplikacjach kontenerowych.

DataCore Bolt to rozwiązanie, które łączy pamięć Kubernetes z szybkimi nośnikami NVMe poprzez stworzenie tzw. wirtualnej warstwy, dzięki której użytkownicy mogą intuicyjnie udostępniać dostępną pamięć masową w tzw. zasobnikach Kubernetes. Co ważne, woluminy pamięci masowej można dublować, aby zapobiec utracie danych w przypadku awarii sprzętu. Rozwiązanie obsługuje dowolne źródła pamięci masowej NVMe, od „czystego metalu” aż po chmurę. Pozwala to organizacjom na wykorzystanie całej dostępnej pojemności pamięci masowej, niezależnie od jej dostawcy.

SUSE

SUSE NeuVector

SUSE NeuVector to strategiczne dla branży, rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa kontenerów wykorzystywane przez największe organizacje na całym świecie. SUSE NeuVector jest pionierską platformą do zabezpieczania kontenerów opartą na modelu open source i zarazem jedynym kompleksowym rozwiązaniem, które zapewnia obciążeniom serwerowym bezpieczeństwo klasy korporacyjnej na poziomie Zero Trust. SUSE NeuVector jest jedyną w 100% otwartą platformą bezpieczeństwa, oferującą stałe skanowanie kontenerów przez cały cykl ich życia.

Rancher

Flagowy produkt przeznaczony dla zespołów ds. aplikacji odpowiadających za strategię konteneryzacji w firmie. Jest scentralizowaną platformą pozwalającą na pełne zarządzanie dowolną certyfikowaną dystrybucją Kubarnetesa za pomocą jednej konsoli. Rancher dostępny jest w wersji open source oraz wersji komercyjnej ze wsparciem.

K3S

K3S to wysoko dostępna dystrybucja Kubernetesa, zaprojektowana z myślą o obciążeniach produkcyjnych w nienadzorowanych, ograniczonych zasobach, zdalnych lokalizacjach lub wewnątrz urządzeń IoT (na tzw. brzegu sieci). 

Longhorn

Wysoko dostępy blokowy persistent storage dla aplikacji mikroserwisowych, które potrzebują przechowywać swój stan. W połączeniu z Rancher, Longhorn sprawia, że wdrażanie wysoce dostępnej trwałej pamięci blokowej w środowisku Kubernetes jest łatwe, szybkie i niezawodne.

Hosted Rancher Service 

Gotowy do użycia serwer Ranchera zlokalizowany w chmurze, o gwarantowanym SLA na poziomie 99,9%. Hosted Rancher, jak sama nazwa wskazuje, jest całkowicie hostowany w chmurze. Rancher Labs zajmuje się instalacją, aktualizacją i codziennym utrzymaniem. Korzystając z Rancher, można dodawać własne klastry oparte na chmurze, lokalne, AKS, GKE lub EKS. Hosted Rancher może zarządzać lokalnymi klastrami działającymi na serwerach VMWare, OpenStack, CloudStack lub bare metal.

RKE

Certyfikowana przez CNCF dystrybucja Kubernetesa, która działa całkowicie w kontenerach Docker. Rozwiązanie to jest skierowane do typowych centrów danych.

Producenci: