INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

RayDemand

3

RayDemand umożliwia zarządzanie zamówieniami oprogramowania i sprzętu w przedsiębiorstwie. Jest to web'owy system zarządzania wewnętrznymi zamówieniami na oprogramowanie i sprzęt. Dzięki aplikacji możliwe jest weryfikowanie zgodności składanych zamówień z wymaganiami na zakupione wcześniej i już zinwentaryzowane oprogramowanie oraz sprzęt, ułatwiając łączenie jednostkowych zamówień w zamówienia zbiorcze.

Zintegrowany portal do zamawiania sprzętu, oprogramowania i usług

W wielu firmach proces zamawiania jest bardzo długotrwały i kosztowny z uwagi na liczbę zaangażowanych osób oraz złożoność samych procesów. Serwisdesk jest też często obciążony rutynowymi zadaniami, jak konfiguracja nowych stacji, resetowanie haseł czy dostarczanie dodatkowego sprzętu. Wiele procedur w procesie utrzymania infrastruktury wymaga składania zamówień, inwentaryzacji oraz kontroli budżetowej, co dodatkowo zajmuje czas. Bez względu na to, użytkownicy wymagają cały czas wysokiej jakości usług serwisowych i ich szybkiej realizacji.

RaytDemand proponuje atrakcyjny i nowoczesny portal, umożliwiający samodzielne składanie zamawień i implementację potrzebnych aplikacji przez każdego z użytkowników. Dzięki takiemu rozwiązanie wzrasta poziom zadowolenia użytkowników, którzy mają swobodny odstęp do skatalogowanych aplikacji, usług oraz sprzętu, które zostały udostępnione do dyspozycji danej grupy użytkowników.

RayDemand wspiera proces zarządzania zamówieniami usług od momentu złożenia, aż do ich dostarczenia z zachowaniem ustalonych reguł standaryzacji, wprowadzając jednocześnie automatyzację procesów, wszędzie tam gdzie jest to możliwe. Dzięki temu wszystkie procesy przebiegają sprawniej, są bardziej zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich uczestników procesu.

Portal RayDemand umożliwia użytkownikom samodzielne zgłaszanie zapotrzebowania na produkty i usługi, co znacznie odciąża serwisdesk, podnosi jakość świadczonych usług, znacznie obniża koszty całego procesu oraz optymalizuje koszty zakupu, dzięki racjonalizacji i konsolidacji zamówień.

Kluczowe cechy RayDemand:

  • zarządzanie katalogami, produktami i usługami oraz wzajemnymi zależnościami;
  • wspomaganie procesu zarządzania np. przez automatyczne zestawienie zapotrzebowania z aktualnie posiadanymi licencjami;
  • redukcja kosztów, dzięki opcji kumulacji zamówień;
  • zwiększenie przejrzystości, dzięki monitorowaniu procesu zamówień;
  • intuicyjne ścieżki procedur dla użytkowników;
  • integracja z RayFlow, pozwalająca na automatyzację całego procesu zarządzania cyklem życia aplikacji.