Warunki newslettera

Potwierdzając subskrypcję naszego Newslettera, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (tj. imię oraz adres e-mail), przez Connect Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do celów marketingowych. Jednocześnie potwierdzasz, że zostałeś poinformowany o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Connect Distribution Sp. z o.o. zgodnie z art. 15.1 RODO (2016/679).

Potwierdzając subskrypcję Newslettera wyrażasz także zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej wysyłanych przez Connect Distribution Sp. z o.o. zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219).

Potwierdzając subskrypcję Newslettera, zatwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz Politykę Prywatności oraz Regulamin usługi Newsletter firmy Connect Distribution (dostępne poniżej).

Polityka prywatności Connect Distribution

Regulamin usługi Newsletter