GoAnywhere

GoAnywhere

GoAnywhere wchodzi w skład globalnej grupy kapitałowej HelpSystems, która dostarcza szeroką gamę rozwiązań i produktów z zakresu bezpieczeństwa i automatyzacji procesów. Oprogramowanie HelpSystems zabezpiecza środowiska IT, monitoruje i automatyzuje procesy oraz zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych informacji dla ponad 15 000 organizacji w ponad 100 krajach. Więcej o firmie HelpSystems i oferowanych rozwiązaniach: HelpSystems | IT Management Software Solutions.

GoAnywhere MFT to wielokrotnie nagradzane rozwiązanie do kontrolowanego przesyłania plików, które usprawnia wymianę danych między systemami, pracownikami, klientami i partnerami handlowymi. Zapewnia scentralizowaną kontrolę w oparciu o rozbudowane zabezpieczenia, szczegółowe ścieżki inspekcji i pomaga przetwarzać informacje z plików oraz transferować je do baz danych XML, EDI, CSV i JSON.

Aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom biznesowym klientów, MFT GoAnywhere może być wdrażany lokalnie, ale też łatwo integruje się z chmurami zewnętrznymi czy wykorzystywanymi aplikacjami internetowymi. Lokalne wdrożenie GoAnywhere MFT może odbywać się na platformie Windows, Linux, AIX i IBM. Implementacja GoAnywhere MFT może mieć też miejsce w chmurze Microsoft Azure lub AWS, a także możliwe jest wykorzystanie kontrolowanego transferu plików jako usługi (MFTaaS) działającej na własnej chmurze GoAnywhere.

Intuicyjny interfejs GoAnywhere MFT w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami przepływu pracy (ang. work flow) pomaga wyeliminować potrzebę stosowania niestandardowych programów / skryptów, narzędzi dedykowanych, procesów ręcznych lub niezabezpieczonych metod transferu plików, takich jak tradycyjnie wykorzystywane serwery FTP. 

Dzięki wbudowanej obsłudze klastrowania, GoAnywhere MFT może przetwarzać duże ilości transferów plików poprzez procesy równoważenia obciążeń pomiędzy wieloma systemami.

Technologia klastrowania w GoAnywhere MFT zapewnia również aktywację trybu automatycznego failover’u umożliwiającego przełączenie się na system zapasowy w przypadku awarii systemu głównego bez przerywania ciągłości dostępności usług.

GoAnywhere MFT został uznany przez użytkowników i specjalistów z branży jako wyjątkowo wydajne rozwiązanie do transferu plików z niezawodną funkcjonalnością i o najwyższym poziomie obsługi klienta, co znalazło wyraz w licznych wyróżnieniach:

Rozwiązania GoAnywhere w ofercie Connect Distribution według kategorii:

GoAnywhere MFT

GoAnywhere MFT to rozwiązanie do kontrolowanego przesyłania plików, które usprawnia wymianę danych między systemami, pracownikami, klientami i partnerami handlowymi. Zapewnia scentralizowaną kontrolę w oparciu o rozbudowane zabezpieczenia, szczegółowe ścieżki inspekcji i pomaga przetwarzać informacje z plików do baz danych XML, EDI, CSV i JSON.

GoAnywhere umożliwia kontrolowany, bezpieczny transfer plików zarówno pomiędzy osobami (np. za pośrednictwem poczty e-mail), pomiędzy systemami (automatyczna wymiana plików), a także w dowolnej kombinacji powyższych scenariuszy.

GoAnywhere Gateway

GoAnywhere Gateway to ulepszony, dwukierunkowy serwer proxy, który zapewnia organizacjom dodatkową warstwę zabezpieczeń przy wymianie danych /plików z partnerami handlowymi. Dzięki bramie usługi udostępniania plików mogą być bezpiecznie przechowywane w sieci prywatnej, bez narażania poufnych danych na działanie w strefie zdemilitaryzowanej (DMZ), a połączenia z systemami zewnętrznymi mogą być nawiązywane w imieniu użytkowników w sieci prywatnej.

Opiekun produktu:

Marta Zborowska
Sales Director – Connect Distribution

e-mail: m.zborowska@connectdistribution.pl
tel.: 22 400 1234