Aktualizacja JetBrains Toolbox 2020.3 już dostępna!

JetBrains udostępnił aktualizacje wszystkich narzędzi zawartych w JetBrains Toolbox do wersji 2020.3!

W wyniku aktualizacji, produkty oparte na IntelliJ zostały wzbogacone o następujące funkcje:

  • Obsługa przejściowa (ang. staging) Git
  • Wtyczka Code With Me do wspólnej pracy (dostępna w Rider i DataGrip w przyszłym roku)
  • Zmodyfikowany ekran powitalny
  • Interaktywne wskazówki i zegarki wbudowane w debugerze
  • Lepsze zarządzanie zakładkami w edytorze
  • Ulepszona edycja i podgląd wtyczki Markdown

Przeczytaj poniższe podsumowanie, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych funkcjach poszczególnych narzędzi JetBrains ToolBox.

IntelliJ IDEA 2020.3 dostarcza interaktywne wskazówki w debugerze oraz poprawioną obsługę Java 15, Spring i innych frameworków, a także oficjalnie obsługuje wtyczkę Lombok. Wprowadza szereg ulepszeń UX, takich jak możliwość przeciągania i upuszczania zakładek.

WebStorm 2020.3 zapewnia obsługę Tailwind CSS, nowe funkcje przyspieszające nawigację, ulepszenia JavaScript i TypeScript .

Rider 2020.3 zapewnia długo oczekiwaną obsługę .NET 5, C # 9 i F # 5. Wprowadzono również nowe funkcje, takie jak: Immediate Window w debugerze, diagramy zależności projektu, funkcja Push-to-Hint i obsługa języków dla framework Avalonia UI. Ponadto, analiza serii i obsługa shaderów zostały zaktualizowane dla programistów Unity.

PyCharm 2020.3 wprowadza szereg ulepszeń zwiększających produktywność i jakość kodu. Sklonowane lub zaimportowane projekty można teraz skonfigurować w PyCharm 2020.3 jednym kliknięciem. Jeśli projekt zawiera wymagania.txt, setup.py, environment.yml lub pipfile, PyCharm skonfiguruje dla Ciebie odpowiednie środowisko.
Masz w kodzie nierozwiązany komponent React? PyCharm stworzy teraz odpowiednią konstrukcję kodu.

RubyMine 2020.3 oferuje ulepszone zarządzanie zakładkami w edytorze oraz nowe funkcje dla najnowszej wersji Ruby and Rails. Ponadto, dodano nowe narzędzia i ulepszenia dotyczące debugera, terminala i narzędzi bazodanowych.

ReSharper 2020.3 zapewnia wsparcie najnowszych aktualizacji języków .NET 5 i C # 9, dynamiczną analizę programów, nowy tryb widoczności „Push-to-Hint” oraz obsługę struktury interfejsu użytkownika Avalonia.
** ReSharper C ++ ** dostarcza teraz bezproblemową integrację z UnrealHeaderTool i przenosi inspekcje analizy przepływu kontroli do plików shaderów HLSL.

AppCode 2020.3 jest dostępny z: obsługą lokalizacji Swift, komendą ** Go to Declaration ** opartą na SourceKit, wsparciu XCFrameworks, ulepszonymi refaktoryzacjami, nowymi funkcjami debuggera i nie tylko!

PhpStorm 2020.3 wprowadza wsparcie dla PHP 8, PHPStan, Psalm, Tailwind CSS, Xdebug 3. Wszystkie nowe funkcje i ulepszenia z WebStorm 2020.3 są również dostępne w PhpStorm 2020.3.

GoLand 2020.3: eksploruj zrzut goroutines, zatrzymaj sesję debugowania za pomocą konfiguracji Go Remote, uruchom testy poszczególnych tabel i przejdź do nich, a także uzyskaj więcej, dzięki rozszerzonej obsłudze platformy testowej Testify. GoLand 2020.3 dostarcza nowe narzędzia do edycji kodu, ulepszony interfejs użytkownika oraz wiele nowych funkcji do tworzenia stron internetowych i pracy z bazami danych.

CLion 2020.3 wprowadza znaczące ulepszenia do kluczowych części procesu programowania, takie jak uruchamianie i debugowanie aplikacji z możliwością debugowania jako root czy debugowanie zrzutów jądra. Ponadto, wprowadza testy jednostkowe z nową obsługą CTest. Z myślą o projektach osadzonych (ang. embedded projects), CLion został wyposażony w początkową obsługę MISRA C i C ++. Użytkownicy Qt znajdą nowe funkcje IDE, które zostały specjalnie dostosowane do pracy z kodem Qt.

DataGrip 2020.3 obejmuje SQL dla MongoDB, obsługę Couchbase, ulepszenia w oddzielnym edytorze wartości oraz nowe ekstraktory danych.

Już teraz pobierz Toolbox App, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami narzędzi JetBrains!

Toolbox App to aplikacja, która umożliwia automatyczne aktualizowanie narzędzi JetBrains wraz z dołączonymi wtyczkami.

Więcej informacji o JetBrains znajdziesz tutaj.

Jeśli masz pytanie napisz do nas.

Udostępnij artykuł: