SolarWinds wprowadza kompleksowe rozwiązanie Observability

Solarwinds Observability to zintegrowane rozwiązanie typu full-stack, które zapewnia sprawność IT, produktywność i inteligencję umożliwiającą podjęcie działań w organizacjach dowolnej wielkości i branż, niezależnie od tego, czy znajdują się one w trakcie modernizacji czy migracji do chmury.

SolarWinds, wiodący dostawca wydajnego i optymalnego kosztowo oprogramowania do monitorowania i zarządzania IT, wprowadził na rynek nowe rozwiązanie oparte na platformie SolarWinds – Hybrid Cloud Observability. Platforma SolarWinds oferuje organizacjom dowolnej wielkości możliwość przyspieszenia działań związanych z transformacją cyfrową, zapewniając kompleksowy i ujednolicony obraz współczesnych, rozproszonych i najczęściej hybrydowych środowisk sieciowych.

W miarę jak organizacje przechodzą kolejne etapy transformacji cyfrowej, modernizują swoje procesy, aplikacje i bazy danych wykorzystując wdrożenia hybrydowe oraz wielochmurowe, ale jednocześnie oczekują wsparcia dla istniejących, tradycyjnych narzędzi i systemów. Organizacje zarządzające tymi złożonymi, zróżnicowanymi i rozproszonymi środowiskami zgromadziły do tej pory wiele narzędzi do monitorowania oraz zarządzania w różnych zespołach. Według raportu Gartnera® „w przypadku nakładających się zestawów narzędzi — wiele przedsiębiorstw ma już ponad 15 produktów do monitorowania i nie chce już zwiększać tej liczby”*. W rezultacie zespoły ITOps, DevOps i SecOps otrzymują ogromny natłok alertów oraz chaotyczne analityki, a jednocześnie mają spore trudności z dostępem do praktycznych informacji, których potrzebują, aby szybko identyfikować zagrożenia, ustalać priorytety działań i rozwiązywać problemy w usługach o krytycznym znaczeniu dla firmy. Posiadanie różnorodnych narzędzi może być również kłopotliwe we wdrażaniu oraz zarządzaniu, a ich utrzymanie i skalowanie może stać się nieopłacalne, powodując dodatkowe ryzyko operacyjne i biznesowe.

SolarWinds Hybrid Cloud Observability pomaga skutecznie rozwiązać te problemy dzięki zintegrowanemu, kompleksowemu i optymalnemu kosztowo rozwiązaniu typu full-stack zaprojektowanemu w celu zapewnienia kompleksowego nadzoru nad świadczonymi usługami oraz zależnościami komponentów, pomagając przez to organizacjom przejść od reaktywnej do proaktywnej postawy wobec IT i tym samym sprostać wyzwaniom dzisiejszej hybrydowej rzeczywistości w IT. Dzięki Hybrid Cloud Observability specjaliści techniczni uzyskują możliwość monitorowania za pomocą jednego panelu prezentującego inteligentne analizy, które wspomagają i przyspieszają rozwiązywanie problemów oraz umożliwiają proaktywne zarządzanie. W swoim rozwiązaniu typu „full-stack” SolarWinds Observability wykorzystuje wbudowaną inteligencję i mechanizmy AIOps. Platforma została tak zaprojektowana, aby pomagać organizacjom w ciągłym zwiększaniu wydajności, dostępności, bezpieczeństwa oraz kompetencji cyfrowych w złożonych, zróżnicowanych i rozproszonych środowiskach hybrydowych i chmurowych.

„Poziom złożoności IT, z którym muszą zmierzyć się organizacje, rośnie na niespotykaną dotąd skalę z powodu wzrostu liczby narzędzi, wyższych kosztów, zagrożeń bezpieczeństwa oraz wyciszonych operacji” — powiedział Rohini Kasturi, dyrektor ds. produktu w SolarWinds. „Klienci wyraźnie zakomunikowali nam swoją potrzebę sprostania temu wyzwaniu oraz zmniejszenia szumu informacyjnego, aby ich zespoły mogły szybciej odpowiadać na szeroki zakres potrzeb biznesowych, maksymalizować wyniki i wspomagać osiąganie lepszych wyników biznesowych”.

„Opierając się na naszym ponad 20-letnim doświadczeniu w dostarczaniu rozwiązań do monitorowania i zarządzania wiodącym na rynku organizacjom, SolarWinds stworzył rozwiązanie Hybrid Cloud Observability, oferujące pełen zestaw narzędzi pochodzących od jednego dostawcy, usprawniając rozwój oraz migrację do chmury” – kontynuował Kasturi.

SolarWinds Hybrid Cloud Observability

SolarWinds Hybrid Cloud Observability umożliwia organizacjom każdej wielkości i branży szybsze uzyskanie korzyści z wdrożenia, zapewnienie wyższego poziomu usług, przyspieszenie rozwiązywania problemów oraz zmniejszenie przeciążenia, a także ryzyka związanego z generowanymi alertami. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby pomóc organizacjom w:

Obecnie dostępne są wersje SolarWinds Hybrid Cloud Observability „Essentials” i „Advanced” (kliknij tutaj, aby poznać funkcjonalności oraz różnice między tymi dwiema wersjami), a kolejne edycje mają być wprowadzone jeszcze w tym roku. 

*Gartner, Innovation Insight for Observability, Padraig Byrne, Josh Chessman, September 28, 2020, refreshed on March 9, 2022.

Źródło: SolarWinds Worldwide, LLC.


Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań SolarWinds.