Privileged Account Management

Narzędzia z dziedziny Privileged Account Management to kompleksowe rozwiązania pozwalające skutecznie chronić najcenniejsze dane przed cyberatakami, jak i zagrożeniami wewnętrznymi. Chronią uprzywilejowane konta i umożliwiają organizacjom egzekwowanie polityk bezpieczeństwa, zarówno od użytkowników biznesowych, jak i administratorów, a także kontrolują aplikacje, aby zminimalizować zakres ewentualnego ataku bez wpływu na działanie firmy.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

ARCON

ARCON PAM

ARCON PAM (Privileged Access Management) oferuje zespołom zarządzającym bezpieczeństwem IT, ryzykiem i zgodnością - niezbędne zabezpieczenia do bezpiecznego zarządzania cyklem życia kont uprzywilejowanych.

ARCON PAM, jako wysoce skalowalne rozwiązanie klasy korporacyjnej, bezproblemowo działa we wszystkich środowiskach IT, zabezpieczając konta uprzywilejowane. Rozwiązanie implementuje najlepsze praktyki zarządzania dostępem do kont uprzywilejowanych, aby zbudować fundament dla solidnej architektury IT kontroli tożsamości i dostępu. Zapewnia zespołowi ds. bezpieczeństwa IT scentralizowaną strukturę polityk w celu autoryzacji i zarządzania użytkownikami uprzywilejowanymi w oparciu o ich role i obowiązki. Rozwiązanie oferuje oparty na regułach i rolach ograniczony dostęp do systemów docelowych zgodnie z zasadą, że każdy dostęp jest realizowany wyłącznie na zasadzie „need-to-know" i „need-to-do". Zapewnia bezpieczeństwo wszystkich systemów docelowych przy jednoczesnym wdrożeniu reguły „najmniejszego przywileju". 

FastPass

FastPass Enterprise Manager

Bezpieczne rozwiązanie umożliwiające samodzielną zmianę haseł przez użytkowników w dużych organizacjach. 
Dzięki odciążeniu działów helpdesk od żmudnych procedur odtwarzania haseł system nie tylko obniża koszty obsługi pojedynczego użytkownika, ale też zwiększa wygodę i efektywność pracowników którzy nie tracą czasu na niekiedy wielogodzinne procedury przydzielenia nowego hasła. Oprócz modułu do automatycznej zmiany haseł, FastPass Enterprise Manager zawiera w sobie unikalny system do weryfikacji tożsamości użytkowników komunikujących się głosowo z operatorami help desk lub call center zapobiegając coraz częściej spotykanym atakom hackerskim typu Vishing.
Bezpieczeństwo architektury i działania platformy FastPass Enterprise zostało potwierdzone takimi certyfikatami jak PCI, OWASP i SANS.

FastPass Enterprise Password Self Service

Zaawansowany system umożliwiający automatyzację procesu zmiany haseł użytkowników i bez udziału konsultantów helpdesk.
FastPass Enterprise Password Self Service integruje się z usługą Microsoft AD, a także posiada dedykowane moduły synchronizacyjne dla systemów firm SAP, Oracle i IBM, jak również wspiera różnorodne struktury haseł charakterystyczne dla środowisk SAP, iSeries, Oracle, Google czy KMD.
FastPass Enterprise Password Self Service sprawdza się nie tylko korporacyjnych sieciach lokalnych, ale również znajduje zastosowanie w przypadku użytkowników zdalnych łączących się z siecią firmową poprzez VPN.
System jest dostępny w kilkunastu wersjach językowych w tym w języku polskim i umożliwia integrację z wewnętrznymi systemami autentykacji i pozwala na dostosowywanie do potrzeb każdej organizacji.

FastPass Enterprise Identity Verification Manager 

Unikalne na skalę światową rozwiązanie, które pozwala zabezpieczyć firmę przed atakami hackerskimi typu Vishing.
Vishing to stosunkowo nowy rodzaj zagrożenia, w którym atakujący usiłuje uzyskać nieuprawniony dostęp do informacji lub systemów poprzez takie zmanipulowanie operatora helpdesk lub call center, aby ten na podstawie rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem komunikatora przekazał atakującemu pożądane przez niego informacje. System FastPass Enterprise Identity Verification Client wprowadza szereg dodatkowych kroków weryfikacji tożsamości rozmówcy, aby mimo stosowanych przez atakujących różnego rodzaju zabiegów socjotechnicznych nie ulec presji i nie dopuścić to przekazania poufnych informacji osobie niepowołanej. 

StorMagic

StorMagic SvKMS

StorMagic SvKMS to oprogramowanie do zarządzania cyklem życia kluczy szyfrujących. Jest to zwirtualizowane rozwiązanie klasy enterprise dla każdego środowiska w bardzo niskiej cenie. Można je uruchomić na każdym wirtualizatorze oraz w chmurze.

Producenci: