Privileged Account Management

Narzędzia z dziedziny Privileged Account Management to kompleksowe rozwiązania pozwalające skutecznie chronić najcenniejsze dane przed cyberatakami, jak i zagrożeniami wewnętrznymi. Chronią uprzywilejowane konta i umożliwiają organizacjom egzekwowanie polityk bezpieczeństwa, zarówno od użytkowników biznesowych, jak i administratorów, a także kontrolują aplikacje, aby zminimalizować zakres ewentualnego ataku bez wpływu na działanie firmy.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

ARCON

ARCON PAM

ARCON PAM (Privileged Access Management) oferuje zespołom zarządzającym bezpieczeństwem IT, ryzykiem i zgodnością - niezbędne zabezpieczenia do bezpiecznego zarządzania cyklem życia kont uprzywilejowanych.

ARCON PAM, jako wysoce skalowalne rozwiązanie klasy korporacyjnej, bezproblemowo działa we wszystkich środowiskach IT, zabezpieczając konta uprzywilejowane. Rozwiązanie implementuje najlepsze praktyki zarządzania dostępem do kont uprzywilejowanych, aby zbudować fundament dla solidnej architektury IT kontroli tożsamości i dostępu. Zapewnia zespołowi ds. bezpieczeństwa IT scentralizowaną strukturę polityk w celu autoryzacji i zarządzania użytkownikami uprzywilejowanymi w oparciu o ich role i obowiązki. Rozwiązanie oferuje oparty na regułach i rolach ograniczony dostęp do systemów docelowych zgodnie z zasadą, że każdy dostęp jest realizowany wyłącznie na zasadzie „need-to-know" i „need-to-do". Zapewnia bezpieczeństwo wszystkich systemów docelowych przy jednoczesnym wdrożeniu reguły „najmniejszego przywileju". 

StorMagic

StorMagic SvKMS

StorMagic SvKMS to oprogramowanie do zarządzania cyklem życia kluczy szyfrujących. Jest to zwirtualizowane rozwiązanie klasy enterprise dla każdego środowiska w bardzo niskiej cenie. Można je uruchomić na każdym wirtualizatorze oraz w chmurze.

Producenci: