Observability

Obserwowalność (ang. Observability) to możliwość wglądu, zautomatyzowanej analizy i inteligencji w celu podejmowania skutecznych działań poprzez zastosowanie międzydomenowej korelacji danych pochodzących z metryk i dzienników uzyskiwanych w czasie rzeczywistym oraz historycznym.

Kluczowym działaniem, które zapewnia, a zarazem poprzedza obserwowalność jest monitorowanie.
Monitorowanie odpowiada za reaktywnie informowanie, CO dzieje się w Twoim środowisku na podstawie znanych problemów lub wzorców zebranych danych. Natomiast Obserwowalność wyjaśnia, DLACZEGO coś się dzieje, a nawet idzie o krok dalej, dostarczając praktyczne spostrzeżenia i pomagając rozwiązywać złożone problemy biznesowe.

W miarę jak organizacje różnej wielkości rozwijają swoje inicjatywy transformacji cyfrowej i modernizują aplikacje, nadal muszą zarządzać złożoną, zróżnicowaną oraz rozproszoną infrastrukturą sieciową, chmurową, systemową, aplikacyjną i bazodanową. W związku z tym, zespoły powinny mieć stały wgląd w cały stos IT, aby usprawniać oraz skuteczniej przeprowadzać analizy oraz rozwiązywać problemy.

Rozwiązania umożliwiające obserwowanie upraszczają proces monitorowania i rozwiązywania problemów poprzez centralizację gromadzenia danych, czyniąc go bardziej zaawansowanym oraz wydajnym.

Kluczowe korzyści z wykorzystania Obserwowalności:
– Szybsza identyfikacja i przewidywanie zmian, problemów oraz braków w usługach biznesowych
– Proaktywne i całościowe monitorowanie jakości oraz dostępności usług
– Przyspieszenie rozwiązywania problemów, analizowanie przyczyn i ustalanie priorytetów zmian
– Minimalizowanie „szumu informacyjnego” alertów i skuteczne rozwiązywanie problemów
– Automatyzacja zadań i usprawnienie cyklu zarządzania operacyjnego, raportowania oraz planowania

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

SolarWinds

SolarWinds Hybrid Cloud Observability

Kompleksowe, zintegrowane i efektywne kosztowo rozwiązanie typu full-stack przeznaczone dla każdego typu organizacji. Hybrid Cloud Observability umożliwia optymalizację wydajności, zapewnienie dostępności oraz skrócenie czasu naprawy w środowiskach on-premises i wielochmurowych poprzez zwiększenie widoczności, inteligencji oraz produktywności.

Producenci: