Network & Systems Monitoring

Network & System Monitoring obejmuje kontrolę awarii, dostępności infrastruktury sieciowo-serwerowej, a więc monitorowanie pracy poszczególnych maszyn fizycznych i wirtualnych, warunków środowiskowych takich jak np. temperatura, pobór mocy, obciążenie łączy internetowych i tym podobnych aspektów ściśle związanych ze sprzętem w sieciach o różnej wielkości.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

SolarWinds

SolarWinds® NetFlow Traffic Analyzer (NTA)

Pozwala na przechwytywanie danych ze strumieni ruchu sieciowego i konwertowanie tych surowych liczb na łatwe do zinterpretowania wykresy i tabele, które określają ilość ruchu w sieci korporacyjnej.

SolarWinds® Network Configuration Manager (NCM)

Oprogramowanie do automatyzacji zadań, tworzenia kopii zapasowych i zarządzania plikami konfiguracyjnymi na urządzeniach sieciowych NCM. Umożliwia automatyczne wdrażanie standardowych konfiguracji urządzeń.

SolarWinds® Network Performance Monitor (NPM)

Zaawansowane i niedrogie oprogramowanie do monitorowania sieci, które umożliwia szybkie wykrywanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością sieci oraz eliminowanie przerw w jej działaniu.

SolarWinds® Server & Application Monitor (SAM)

Oprogramowanie przeznaczone do monitorowania aplikacji i ich infrastruktury pomocniczej, niezależnie od tego, czy działa lokalnie, w chmurze czy w środowisku hybrydowym. Określa główną przyczynę problemów z aplikacjami na różnych warstwach. Wizualizuje i mapuje dynamiczne relacje oparte na komunikacji między aplikacjami i serwerami,
aby wskazać problemy z siecią, które spowalniają aplikacje.

Producenci: