Compliance

Wiele firm i organizacji podlega obecnie szeregu regulacjom i normom, których spełnienie jest często warunkiem ich funkcjonowania. Systemy informatyczne pełnią kluczową rolę w tym procesie nie tylko umożliwiając systematyczne audyty potwierdzające wypełnienia poszczególnych norm, ale też wprost realizują dużą część ze stawianych przez daną normę wymagań. Całokształt działań podejmowanych przez organizację w celu spełnienia tych sformalizowanych wymagań określamy procesem „Compliance”

Do najpopularniejszych norm, które wymagają zastosowanie dedykowanych narzędzi informatycznych możemy zaliczyć takie międzynarodowe regulacje jak: HiPPA, SOX, PCI-DSS, FINRA, GLBA, FISMA-NIST, NESA, NERC-CISP, PCI-DSS, SOC2, DISA-STIG i GDPR.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

Cofense

Cofense PhishMe Enterprise (normy: SOC 2, GDPR)

Platforma i narzędzia wyspecjalizowane w przeciwdziałaniu phishingowi. Wspomaga spełnienie wymagań odnośnie przeciwdziałania wyciekowi danych oraz nieuprawnionego dostępu do danych chronionych lub ich utraty na skutek działania szkodliwego kodu.

OPSWAT

OPSWAT MetaDefender  (normy: SOC2, PCI-DSS, GDPR)

Wspomaga spełnienie wymagań odnośnie przeciwdziałania wyciekowi danych oraz nieuprawnionego dostępu do danych i systemów na skutek działania szkodliwego kodu.

Portnox

Portnox CLEAR (normy: SOX, PCI DSS, HIPPA, FINRA, FISMA, GLBA)

Chmurowe rozwiązanie NAC pozwalające na skuteczne monitorowanie dostępu do sieci o dowolnej skali. System zapewnia pełną widoczność i kontrolę dostępu do sieci wszelkiego typu urządzeń oraz posiada mechanizmy audytu wstecznego.

SolarWinds

SolarWinds® Security Event Manager (SEM)

Rozwiązanie stworzone, aby ułatwić gromadzenie i korelowanie danych dziennika z dziesiątek tysięcy urządzeń, zgodnie z wymaganiami wielu organów kontrolnych. Wykorzystując analizę dziennika w czasie rzeczywistym i korelację między zdarzeniami ze źródeł w całej infrastrukturze, to narzędzie do monitorowania zgodności może szybko pomóc w wykrywaniu naruszeń zasad, identyfikowaniu ataków i wyróżnianiu zagrożeń. Dzięki widoczności 360° obejmującej domeny i systemy, SEM pomaga usprawnić raportowanie zgodności IT.

ARCON

ARCON SCM 

ARCON SCM (Security Compliance Management) jest zautomatyzowanym narzędziem do oceny podatności na zagrożenia.

Środowisko IT staje się podatne na zagrożenia bezpieczeństwa, jeśli coraz większa liczba urządzeń sieciowych, autoryzowanych urządzeń użytkowników końcowych, w tym aplikacji i systemów operacyjnych, nie jest stale monitorowana i oceniana pod kątem podstawowych konfiguracji bezpieczeństwa. SCM to skuteczne narzędzie do hartowania systemów, które umożliwia organizacji przeprowadzanie w czasie rzeczywistym oceny podstawowej konfiguracji bezpieczeństwa dla wszystkich krytycznych platform technologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu pożądanych poziomów zgodności.

Producenci: