Digital Right Management (DRM)

Dzisiejsze organizacje współpracując w silnie rozproszonym środowisku, a tym samym prowadząc ekspansję, dokonując przejęć oraz łącząc się z innymi podmiotami muszą nieustannie czuwać nad bezpieczeństwem zarówno systemów, jak i danych. Dlatego konieczne są rozwiązania z dziedziny DRM, które pomagają administratorom w sprawnym zarządzaniu i kontrolowaniu praw dostępu użytkowników do systemów, danych i plików. A to wszystko w celu skutecznej ochrony swoich organizacji przed potencjalnym ryzykiem utraty danych czy naruszenia bezpieczeństwa.

Konieczne jest zabezpieczenie poufnych danych przez cały cykl ich życia i wszędzie tam, gdzie się znajdują, bez względu na to, kto je posiada i gdzie są przechowywane. Najtrudniej jest chronić dostęp do danych, które opuszczają organizację na skutek przesłania ich mailem, udostępnienia łącza do pobrania lub przekazania ich na przenośnym nośniku. Tu również z pomocą przychodzą narzędzia DRM, które dzięki np. kontrolowanemu szyfrowaniu chronią nasze dane nawet wtedy, gdy pliki z wrażliwymi informacjami pozostają poza naszą organizacją i naszymi systemami.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

SolarWinds

SolarWinds Access Right Manager (ARM)

Rozwiązania ułatwia zarządzanie prawami dostępu użytkowników. Umożliwia szybką identyfikację i zmniejszenie ryzyka nieautoryzowanego dostępu do systemu i naruszenia danych. Ułatwia tworzenie kont użytkowników i przeglądanie ich uprawnień, grup i dostępu do systemów, danych oraz plików.

Vera by Fortra

Vera Cloud

Chmurowa platforma DRM.
Vera Cloud jest centralnym elementem usługi Vera DRM. Jest to usługa uruchamiana w chmurze, która zarządza polityką bezpieczeństwa i jej atrybutami dla każdego klienta lub najemcy chmurowego chronionego przez Vera DRM. Umożliwia bezpiecznie zarządzanie procesami tworzenia kluczy, egzekwowania polityk dostępu oraz gromadzi dane do raportowania i na potrzeby ewentualnego audytu. Platforma Vera łączy szyfrowanie i polityki bezpieczeństwa bezpośrednio z samymi danymi, dając zespołom IT możliwość nadzoru nad nimi, bez względu na to, gdzie się znajdują. Co bardzo istotne, żadne dane ani treści klientów nie są przechowywane na platformie Vera Cloud, a jednie są przez nią nadzorowane i chronione.

Vera Client

Klienckie oprogramowanie DRM dla urządzeń końcowych.
VeraClient to oprogramowanie klienckie, które może w przejrzysty sposób potwierdzić tożsamość użytkownika, chronić nowo utworzone dane przed modyfikacją, egzekwować odpowiednie polityki i zapewnić bezpieczną transmisję kluczy i polityk do i z platformy Vera Cloud. Oprogramowanie klienckie dla użytkownika końcowego  (dostępna na urządzenia mobilne, komputery stacjonarne MS Windows i Mac OS X) umożliwia zespołom IT centralne zarządzanie dostępem do urządzeń zarówno tych znajdujących się pod kontrolą danego przedsiębiorstwa, jak i poza nim.

Producenci: