Tag Archives: M365 Management & Automation

CoreView

CoreView Firma CoreView jest pomysłodawcą i twórcą skonsolidowanej platformy do zarządzania całym środowiskiem Microsoft 365 z jednej konsoli.  CoreView zapewnia ujednolicone podejście do zarządzania konfiguracją, delegowanej administracji i zautomatyzowanego zarządzania M365 z możliwościami znacznie wykraczającymi poza te dostarczane natywnie przez Microsoft. Organizacje różnej wielkości wybierają CoreView, aby lepiej kontrolować swoje operacje, optymalizować zadania, udoskonalać strategie […]