Databases

Baza danych to zbiór danych o zdefiniowanej budowie. Gromadzone w niej informacje mogą być różnego typu, od najprostszych danych tekstowych czy liczbowych po złożone struktury obiektowe czy multimedialne. Podstawowymi cechami jakimi powinna charakteryzować się baza to szybkość dostępu do przechowywanych danych, bezpieczeństwo oraz możliwość integracji z aplikacjami z wykorzystaniem standardowych metod i interfejsów.

Najbardziej powszechnym typem bazy danych używanym w aplikacjach biznesowych są obecnie bazy relacyjne (RDBMS), z którymi możemy z łatwością komunikować się za pomocą powszechnie używanego języka zapytań SQL (Structured Query Language). Nie mniej, z racji dynamicznego rozwoju aplikacji internetowych, chmurowych czy mobilnych, powstało wiele innych standardów baz danych, które w niektórych obszarach zastosowań wypierają tradycyjne bazy relacyjne.

Wybierając bazę danych należy wziąć pod uwagę wiele czynników technicznych i funkcjonalnych, ale też warto zwrócić uwagę na ich producenta oraz zakres i sposób świadczenia wsparcia technicznego. Pomocne może być również zapoznanie się z możliwościami, jakie dany producent oferuje w zakresie narzędzi do zarządzania oraz zabezpieczenia bazy danych, co może mieć istotne znaczenie dla całego projektu zarówno na etapie tworzenia aplikacji, jak również przy jej późniejszej eksploatacji.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

MySQL

MySQL

MySQL to najpopularniejszy system zarządzania relacyjnymi bazami danych na świecie (obecnie w portfolio produktów Oracle), umożliwiający organizacjom wdrażanie natywnych, dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom, w tym szyfrowaniu, maskowaniu, inspekcji i wielu innym narzędziom.

Oracle

Oracle Database Standard Edition 2

Oracle Database Standard Edition 2 to flagowy produkt firmy Oracle. Wersja ta zawiera podstawowe cechy bezpieczeństwa i wydajności właściwe dla rozwiązań klasy korporacyjnej, jest łatwa w zarządzaniu oraz umożliwia bezproblemowe skalowanie wraz ze wzrostem potrzeb biznesowych klienta zabezpieczając w pełni poniesione początkowo nakłady inwestycyjne.

Producenci: