Data Virtualization

Wirtualizacja danych to zabieg polegający na stworzeniu logicznej warstwy, która integruje wszystkie dane przedsiębiorstwa pochodzące z różnych systemów, zarządza ujednoliconymi danymi w celu uzyskania scentralizowanego bezpieczeństwa oraz dostarcza je użytkownikom biznesowym w czasie rzeczywistym.

Wirtualizacja danych to nowoczesne podejście do kwestii integracji danych pochodzących z różnych źródeł. W przeciwieństwie do rozwiązań ETL (Extract-Transform-Load), które replikują dane, wirtualizacja pozostawia je w systemach źródłowych, udostępniając konsumentom jedynie zintegrowany widok. Gdy użytkownicy biznesowi chcą analizować aktualne dane w swoich w raportach, platforma wirtualizacyjna pobiera je z bazowych systemów źródłowych, przetwarza w czasie rzeczywistym i udostępnia dla zdefiniowanych użytkowników i aplikacji.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

Denodo

Denodo Platform

Platforma Denodo to jedyna na rynku platforma wirtualizacji danych, która oferuje wszystkie niezbędne możliwości logicznej struktury danych - aktywny katalog danych do wyszukiwania semantycznego i zarządzania danymi w całym przedsiębiorstwie, wiodącą w branży inteligentną akcelerację zapytań opartą na sztucznej inteligencji, zautomatyzowane zarządzanie infrastrukturą chmury dla scenariuszy wielochmurowych i hybrydowych oraz wbudowane możliwości przygotowywania danych do ich samodzielnej analizy.

Wysokowydajna platforma wirtualizacyjna Denodo umożliwia w czasie rzeczywistym analizę danych pochodzących z różnych źródeł danych lokalnych, chmurowych i hybrydowych bez konieczności ich kopiowania lub przenoszenia oraz bez potrzeby kodowania przez co istotnie oszczędza czas i koszty. Zastosowana w  Denodo metoda równoległego przetwarzania w pamięci pozwala na uzyskanie wyjątkowej wysokiej wydajności wykonywania zapytań.

Dzięki wsparciu takich standardów jak: OAuth 2.0, SAML, OpenAPI, OData 4, GraphQL, możliwa jest współpraca ze wszystkimi współczesnymi środowiskami chmurowymi. Denodo może być wdrażane na Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP), a także na platformie Docker.

Denodo Standard

Dzięki nowoczesnej technologii wirtualizacji danych, Denodo Standard przyspiesza i upraszcza dostęp do usług analitycznych oraz danych pochodzących z ponad 150 chmurowych i lokalnych baz danych oraz popularnych aplikacji.

Wersja Standard jest wygodną i wydajną opcją na rozpoczęcie przygody z  technologią Denodo. Dzięki Denodo Standard możesz szybko uzyskać dostęp do Twoich danych, łączyć je i wykorzystywać dane z maksymalnie pięciu źródeł w wybranych przez siebie narzędziach analitycznych lub poprzez interfejsy API.
Denodo Standard zapewnia szybką i efektywną kosztowo integrację oraz dostarczanie danych zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i dla działów IT.

Denodo for Cloud (AWS)

Denodo for Cloud (Azure)

Denodo for Cloud (Google Cloud)

Denodo for Cloud to zestaw rozwiązań Denodo do szybkiego wdrażania platformy Denodo na wiodących platformach chmury publicznej.

Platforma wirtualizacji danych Denodo została zaprojektowana z myślą o integracji i dostarczaniu danych w złożonych hybrydowych środowiskach wielochmurowych o wysokiej wydajności, bezpieczeństwie i zintegrowanym zarządzaniu. Platforma Denodo posiada łatwy w użyciu ujednolicony interfejs sieciowy, który obejmuje środowisko do bezkodowego projektowania danych, funkcje zarządzania systemem, możliwości automatycznego wdrażania w chmurze i inteligentną optymalizację zapytań opartą na sztucznej inteligencji (AI).

Denodo for Cloud dostępne jest na głównych platformach chmury publicznej: Amazon Web Services (AWS) Cloud, Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP), ale może też współpracować z dowolną chmurzą prywatną lub środowiskami hybrydowymi.

Producenci: