Spectra Logic

Spectra Logic

Spectra Logic dostarcza pełną gamę rozwiązań do zarządzania danymi oraz ich bezpiecznego przechowywania zarówno lokalnie, jak i w środowisku chmurowym. 

Firma od ponad 40 lat skupia się wyłącznie na innowacjach w zakresie przechowywania danych, pomaga organizacjom w modernizacji infrastruktury IT oraz ochronie i zabezpieczeniu danych dzięki szerokiemu portfolio rozwiązań umożliwiających zarządzanie, migrację, przechowywanie oraz ochronę danych biznesowych w długim okresie.

Dzięki innowacyjnej technologii Attack Hardened™ dane są odporne na ataki ransomware, niezależnie od tego czy przechowywane są lokalnie, w jednej chmurze, w wielu chmurach czy we wszystkich lokalizacjach jednocześnie.

Rozwiązania Spectra Logic w ofercie Connect Distribution według kategorii:

PAMIĘCI MASOWE - Backup & Archive

BlackPearl Platfom

Platforma Spectra BlackPearl to rodzina wielofunkcyjnych hybrydowych rozwiązań pamięci masowej, które można łatwo i ekonomicznie skalować wraz ze wzrostem liczby obiektów i plików. System dostosowuje się do zmieniających się wymagań operacyjnych i umożliwia łatwą synchronizację danych między pamięcią lokalną a chmurą.

Platformę BlackPearl można rozbudowywać za pomocą dodatkowych komponentów sprzętu i oprogramowania rozszerzając m.in. ich pojemność, wydajność oraz dodając komponenty uodporniające przed możliwymi atakami.

BlackPearl NAS

BlackPearl NAS to rozwiązanie pamięci masowej dedykowane danym warstwy drugiej, które tworzy elastyczną i niedrogą pamięć masową z własną wbudowaną technologią ochronną - Attack Hardened. Jest to jedyne rozwiązanie NAS na rynku, które można rozbudowywać za pomocą wielu różnych rozszerzeń oprogramowania i sprzętu, zapewniając jednocześnie pamięć masową dla środowiska wielochmurowego z pełnym zabezpieczeniem przed potencjalnymi atakami. Architektura BlackPearl NAS składa się z odpowiedniej liczby nodów 2U lub 4U i pozwala użytkownikom na ekonomiczną rozbudowę do ponad 20 PB w pojedynczej szafie RACK.

BlackPearl Attack Hardened

BlackPearl z funkcją Attack Hardened to rozwiązanie stworzone dla różnych zastosowań, w tym między innymi jako miejsce docelowe dla kopii zapasowych czy miejsce do przechowywania danych w celu odciążania systemów produkcyjnych. Platforma BlackPearl ma wiele funkcji, które w połączeniu zapewniają pamięć masową uodpornioną na ataki. Zmniejsza to ryzyko utraty danych i przyspiesza reakcję oprogramowania ransomware.

Cechy bezpieczeństwa platformy BlackPearl obejmują ochronę wirtualnej „luki powietrznej” poprzez niezmienne migawki, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i integrację z zewnętrznymi aplikacjami w celu wyzwalania migawek. Aby jeszcze bardziej zwiększyć ochronę przed oprogramowaniem ransomware, BlackPearl oferuje również replikację do wielu lokalizacji. BlackPearl może być też zintegrowany z bibliotekami taśmowymi Spectra, dzięki czemu możemy być pewni, że nasze dane zapisane na taśmach i przechowywane poza główną lokalizacją będą całkowicie bezpieczne nawet w przypadku fizycznego zniszczenia głównego centrum danych.

BlackPearl DS3 Nearline Gateway

BlackPearl DS3 to rozszerzenie firmy Spectra, które rozwiązuje problem kosztów i złożoności niektórych podejść do zabezpieczania zasobów cyfrowych. Dzięki połączeniu z wieloma rodzajami docelowych pamięci masowych Spectra DS3 tworzy proste i niedrogie rozwiązanie przeznaczone do obsługi wielu równoległych strumieni danych. Poprzez integrację Spectra DS3 z szeregiem certyfikowanych klientów i prostymi narzędziami do transferu plików, BlackPearl zmniejsza zapotrzebowanie na drogie narzędzia do przenoszenia danych innych firm. Spectra DS3 dostarcza unikalny interfejs RESTful do obsługi taśm, zapewniając interakcję BlackPearl z klientem za pośrednictwem protokołu REST i w ten sposób umożliwia użytkownikom łatwe przenoszenie dużych zasobów danych do i z automatycznego magazynu taśmowego.

BlackPearl pozwala na szybką migrację danych pomiędzy różnymi typami pamięci masowej, dzięki czemu obniżamy koszty przy zachowaniu pełnej integralności i dostępu do danych. Funkcja ta automatycznie migruje dane w tle, umożliwiając użytkownikom dalsze archiwizowanie i przywracanie danych bez żadnej przerwy, jak również pozwala na aktualizację systemów bez zakłóceń.

Biblioteki taśmowe Spectra

Rodzina bibliotek taśmowych Spectra zapewnia najlepsze w branży połączenie pojemności, wydajności, skalowalności, niezawodności, wsparcia oraz przystępności cenowej.

Spectra Logic już od ponad 40 lat koncentruje się na innowacjach w systemach i rozwiązaniach pamięci masowej. Pierwszą swoją bibliotekę taśmową Spectra uruchomiła w 1995 roku i od tego czasu zbudowała najbardziej wytrzymałe i niezawodne systemy taśmowe w branży. Obecnie Spectra dostarcza portfolio rozwiązań taśmowych, które nie mają sobie równych pod względem zaspokajania potrzeb globalnych organizacji — od małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje z listy Fortune 50 i instytucje rządowe. Biblioteki Spectra, zaufane od dziesięcioleci przez wiele najbardziej uznanych organizacji na świecie, chronią i przechowują ogromną ilość danych na świecie.

PAMIĘCI MASOWE - Object & Cloud Storage

BlackPearl Native S3

Natywne rozszerzenie S3 BlackPearl umożliwia łatwe do wdrożenia przechowywanie w chmurze hybrydowej z lokalnym protokołem S3, a nawet przełączanie awaryjne do chmury publicznej. Natywne rozszerzenie S3 BlackPearl ułatwia organizacjom wdrażanie rozwiązania pamięci masowej opartego na S3 w jednej lub w wielu lokalizacjach oraz replikację do chmury publicznej. Dzięki BlackPearl S3 organizacje mogą korzystać z usług w chmurze, a jednocześnie przechowywać dane lokalnie. Daje to im swobodę wyboru dostawcy chmury i wykorzystania lokalnej pamięci masowej w celu zwiększenia wydajności wymaganej przez daną aplikację.

Natywnie wspierany przez BlackPearl protokół S3 umożliwia tworzenia zasobnika (bucket), w którym zawartość znajduje się zarówno w lokalnej pamięci BlackPearl, jak i w chmurze S3. W tym trybie klienci mogą dodawać treści do zasobnika lub uzyskiwać dostęp do danych zasobnika – albo przez połączenie z usługą chmurową, albo przez lokalną pamięć BlackPearl.

W przypadku organizacji, które chcą przechowywać kopię swoich danych w chmurze w celu odzyskiwania danych po awarii i zachowania ciągłości biznesowej, BlackPearl umożliwia użytkownikom posiadanie drugiej (lub trzeciej) zapasowej kopii danych przechowywanej w chmurze. W przypadku katastrofy organizacje mogą uzyskać wtedy natychmiastowy dostęp do swoich danych. Gdy system lokalny wznowi działanie po awarii, synchronizacja dwukierunkowa może ponownie wyrównać wszystkie dane i zapewnić, że wszelkie nowe dane zostaną przesłane do systemu lokalnego. Daje to pewność, że można przywrócić wszystkie przepływy pracy do stanu sprzed awarii.

BlackPerl OnPrem Glacier

BlackPearl On-Prem Glacier łączy efektywność kosztową Amazon S3 Glacier z zaletami wdrażania lokalnego, zapewniając organizacjom lokalny poziom podobny do usługi chmurowej firmy Amazon. Wdrożenie lokalne eliminuje koszty pobierania danych z chmury i skraca czas ich pobierania z godzin do minut. BlackPearl On-Prem Glacier umożliwia również organizacjom korzystanie z wielu chmur oraz upraszcza i automatyzuje proces przenoszenia danych między chmurami. Dzięki rozszerzeniu BlackPearl On-Prem Glacier organizacje mogą poprawić SLA i zmniejszyć uzależnienie od dostawcy chmurowego.

PAMIĘCI MASOWE - Storage Data Management

StorCycle - Life Cycle Management

StorCycle to ekonomiczne oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową, które pomaga organizacjom w rozwiązywaniu problemów związanych z wykładniczym przyrostem danych, zapewniając ich lepsze zrozumienie oraz migrację tych rzadziej używanych w celu zwolnienia przestrzeni w podstawowej pamięci masowej. Rozwiązanie gwarantuje ochronę przed atakami ransomware oraz umożliwia odzyskiwanie kopii danych po awarii. Co więcej, StorCycle umożliwia ich warstwowanie i ochronę w chmurze oraz zwiększa możliwości wyszukiwania i dostępność metadanych.

StorCycle identyfikuje i przenosi dane oraz ukończone projekty z podstawowej pamięci masowej opartej na plikach do niższej warstwy pamięci masowej, która obejmuje pamięć obiektową, NAS, taśmy i chmurę. To działanie zwalnia pojemność podstawowej pamięci masowej i udostępnia ją dla aktywnych projektów, poprawia wydajność oraz skraca czas potrzebny na administrację. StorCycle jest idealnie dopasowany dla takich branż jak: genomika, edukacja, badania, media i rozrywka, rządowe i ogólne środowiska IT. StorCycle może istotnie obniżyć całkowity koszt pamięci masowej organizacji bez zmiany doświadczenia użytkownika w zakresie jego dostępu do danych.

Vail - MultiCloud Data Management

Spectra Vail to przełomowe rozwiązanie do zarządzania danymi w środowisku wielochmurowym. Vail ujednolica dane organizacji, umożliwiając firmie korzystanie z aplikacji lokalnych i natywnych usług w chmurze, bez względu na to, gdzie dane są tworzone lub przechowywane. Przy tak wielu chmurach publicznych, tak wielu platformach obiektowej pamięci masowej i tak wielu aplikacjach rozwiązanie typu Vail jest niemal niezbędne, aby dane dostępne były na jednej zarządzanej platformie pamięci masowej bez względu na dostawcę.

Funkcja multisynchronizacji Vail umożliwia zarządzanie repozytoriami pamięci masowej przechowywanymi w chmurze lub w zasobach lokalnych, dzięki czemu klienci mogą kierować swoich użytkowników do dowolnego typu pamięci w zależności od lokalizacji i wymagań dotyczących wydajności danego użytkownika, a wszystko to w ramach jednego interfejsu użytkownika (UI) służącego do zarządzania całą platformą. Vail umożliwia przepływy pracy, które wykorzystują usługi w chmurze, jednocześnie przechowując dane lokalnie, aby w razie potrzeby, umożliwić optymalizację ruchu wychodzącego w celu minimalizacji kosztów i przyspieszenia dostępu do danych. W przypadku lokalnych repozytoriów Vail może synchronizować je z pamięcią masową w chmurze publicznej, umożliwiając aplikacjom chmury publicznej korzystanie z tych samych danych, co aplikacje lokalne.

Opiekun produktu:

Sławomir Karpiński
Channel Manager – Connect Distribution

e-mail: s.karpinski@connectdistribution.pl
tel.: 22 400 1234