Rancher

Rancher

Rancher to kompletne oprogramowanie dla zespołów zajmujących się konteneryzacją aplikacji. Rozwiązuje problemy operacyjne związane z zarządzaniem wieloma klastrami Kubernetes – to potężny silnik do orkiestracji kontenerów. Rancher zapewnia zespołom DevOps zintegrowane narzędzia pracy w dowolnej infrastrukturze. To rynkowy lider natywnego zarządzania Kubernetes, który uwalnia ich pełny potencjał, spójnie zarządzając i skalując obciążenia klastrów w dowolnym środowisku oraz obsługując certyfikowaną dystrybucję Kubernetes.

Producent oferuje monitorowanie kondycji klastrów za pomocą prostego rozwiązania, wdrażanie i zarządzanie kontenerowymi aplikacjami za pomocą jednego kliknięcia. Globalna kontrola dostępu oraz jednolite zasady dają wysoki poziom bezpieczeństwa dla całego środowiska Kubernetes.

Dzięki integracji popularnych rozwiązań open source, rozwiązania Rancher zwiększają produktywność i zapewniają programistom elastyczność potrzebną do szybkiego tworzenia światowej klasy aplikacji, a ponieważ są w 100% open source, można to wszystko osiągnąć za ułamek kosztów starszych rozwiązań.

Kubernetes jest kluczem do odblokowania cyfrowej transformacji biznesu, a Rancher jest kluczem do uwolnienia pełnego potencjału Kubernetes.

Rozwiązania Rancher w ofercie Connect Distribution :

Rancher

Flagowy produkt przeznaczony dla zespołów ds. aplikacji odpowiadających za strategię konteneryzacji w firmie. Jest scentralizowaną platformą pozwalającą na pełne zarządzanie dowolną certyfikowaną dystrybucją Kubarnetesa za pomocą jednej konsoli. Rancher dostępny jest w wersji open source oraz wersji komercyjnej ze wsparciem.

 1. Kliknij tutaj, aby czytać dalej o produkcie Rancher...

  Rancher w sensie technologicznym dostarcza dodatkową warstwę przykrywającą klastry Kubernetesa, oferując zespołom odpowiedzialnym za rozwój aplikacji następujące funkcjonalności:
  • Możliwość rozwoju oprogramowania, monitoring, zarządzanie projektami (uruchamianie nowych klastrów, zarządzanie nodami, podnoszenie wersji)
  • Bezpieczeństwo kontenerów (skanowanie obrazu, ochronę przed uruchomieniem, zaporę ogniową kontenera, zarządzanie podatnością na zagrożenia, egzekwowanie zasad, kontrolę dostępu, zarządzanie sekretami, audyt i zgodność z przepisami)
  • Automatyzację DevOps (pipeline, repozytorium kodu, rejestr, CI/CD)

  Rancher niezmiennie od lat zajmuje czołowe miejsca w raporcie Forrester New Wave, a wiele znanych światowych firm korzysta z Ranchera właśnie do zarządzania klastrami Kubernetesa.

K3S

K3S to wysoko dostępna dystrybucja Kubernetesa, zaprojektowana z myślą o obciążeniach produkcyjnych w nienadzorowanych, ograniczonych zasobach, zdalnych lokalizacjach lub wewnątrz urządzeń IoT (na tzw. brzegu sieci). 

 1. Kliknij tutaj, aby czytać dalej o produkcie K3S...

  Uproszczony i bezpieczny K3S jest spakowany do pojedynczego pliku, który ogranicza zależności i kroki wymagane do zainstalowania, uruchomienia oraz automatycznej aktualizacji produkcyjnego klastra Kubernetes. Zoptymalizowany dla architektury ARM, obsługiwane są zarówno pliki binarne i obrazy multiarch ARM64, jak i ARMv7. K3s działa świetnie na urządzeniach Raspberry Pi oraz serwerach AWS typu xlarge.

  Certyfikowana przez CNCF lekka dystrybucja Kubernetesa, która najlepiej sprawdza się w przypadku, gdy nie dysponujemy dużą mocą obliczeniową. K3S w pliku binarnym o wadze 100MB zawiera wszystko to, co jest potrzebne do uruchomienia klastra Kubernetesa w prosty sposób, przy minimalnym zużyciu pamięci.

Longhorn

Wysoko dostępy blokowy persistent storage dla aplikacji mikroserwisowych, które potrzebują przechowywać swój stan. W połączeniu z Rancher, Longhorn sprawia, że wdrażanie wysoce dostępnej trwałej pamięci blokowej w środowisku Kubernetes jest łatwe, szybkie i niezawodne.

 1. Kliknij tutaj, aby czytać dalej o produkcie Longhorn...

  Wbudowane funkcje przyrostowych migawek i kopii zapasowych firmy Longhorn zapewniają bezpieczeństwo danych woluminu w klastrze Kubernetes i poza nim. Zaplanowane kopie zapasowe stałych woluminów pamięci masowej w klastrach Kubernetes są uproszczone dzięki intuicyjnemu, bezpłatnemu interfejsowi zarządzania.

  Inne rozwiązania do replikacji będą w stanie odzyskać sprawność po awarii dysku, ponownie wykonując replikację całego magazynu danych, ale może to zająć nawet kilka dni, w których klaster działa słabo i jest bardziej narażony na awarię. Korzystając z Longhorn, można kontrolować szczegółowość odtwarzania do maksimum, łatwo utworzyć wolumin odzyskiwania po awarii w innym klastrze Kubernetes i przełączyć się do niego w razie awarii. Jeśli główny klaster ulegnie awarii, można szybko wywołać aplikację w klastrze DR ze zdefiniowanym RPO i RTO.

Hosted Rancher Service 

Gotowy do użycia serwer Ranchera zlokalizowany w chmurze, o gwarantowanym SLA na poziomie 99,9%. Hosted Rancher, jak sama nazwa wskazuje, jest całkowicie hostowany w chmurze. Rancher Labs zajmuje się instalacją, aktualizacją i codziennym utrzymaniem. Korzystając z Rancher, można dodawać własne klastry oparte na chmurze, lokalne, AKS, GKE lub EKS. Hosted Rancher może zarządzać lokalnymi klastrami działającymi na serwerach VMWare, OpenStack, CloudStack lub bare metal.

 1. Kliknij tutaj, aby czytać dalej o produkcie Hosted Rancher Service...

  Można z wyprzedzeniem udostępnić swoje maszyny wirtualne lub serwery bare metal i dzięki opcji Custom Cluster podczas tworzenia klastra Kubernetes. Lokalne serwery będą wymagały jedynie dostępu wychodzącego do hostowanej farmy. Jeśli chcesz użyć sterownika węzła vSphere, aby udostępnić swoją infrastrukturę, Hosted Rancher będzie potrzebował dostępu przychodzącego do infrastruktury lokalnej.

  Hosted Rancher obejmuje również klastry Kubernetes niższego szczebla. Obecnie usługa Hosted Rancher obejmuje tylko oprogramowanie do zarządzania wieloma klastrami Rancher. Klastry podrzędne nie są dostarczane jako część usługi. Hosted Rancher może zarządzać do 2000 klastrów podrzędnych i łącznie 20 000 węzłami we wszystkich klastrach.

RKE

Certyfikowana przez CNCF dystrybucja Kubernetesa, która działa całkowicie w kontenerach Docker. Rozwiązanie to jest skierowane do typowych centrów danych.

 1. Kliknij tutaj, aby czytać dalej o produkcie RKE...

  Instalacja odbywa się za pośrednictwem pojedynczego pliku binarnego typu YAML, co oznacza, że nawet osoby niebędące ekspertami mogą wdrożyć Kubernetesa za pomocą jednego polecenia. Polecenie łączy się ze zdalnymi hostami przez SSH, więc każda osoba z dostępem SSH może wdrażać instancje RKE i zarządzać nimi w dowolnym miejscu na świecie. W przypadku korzystania z Rancher operatorzy mogą wykonywać zautomatyzowaną instalację i aktualizacje klastrów RKE za pomocą zaledwie kilku kliknięć. RKE nie jest dedykowany do systemu operacyjnego konkretnego dostawcy. Ponieważ RKE jest zbudowany przy użyciu kontenerów, nie ma żadnych punktów styku z podstawowym systemem operacyjnym poza silnikiem kontenera. Kontenery ułatwiają aktualizację RKE do nowej wersji a w razie potrzeby przywrócenie do jego poprzedniej wersji.

Opiekun produktu:

Mikołaj Daniłowicz
Account Manager – Connect Distribution

e-mail: m.danilowicz@connectdistribution.pl
tel.: 22 400 1234