Progress

Przed firmami stoją nowe wyzwania, od urządzeń podłączonych do Internetu, które oferują nowe formy interakcji i komunikacji, po sztuczną inteligencję, duże zbiory danych oraz obliczenia bezserwerowe. Muszą stawić im czoła, jednocześnie umożliwiając produktywność programowania i zapewniając jak najlepsze doświadczenia użytkownikom końcowym.

Progress Software jest uznawany za lidera w dziedzinie rozwoju aplikacji i wdrażania. W swojej ponad 30-letniej historii Progress zawsze dostarczał platformy i narzędzia potrzebne do tworzenia oraz wdrażania aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym.

Oferta jest bardzo bogata i obejmuje natywną platformę deweloperską w chmurze, zarządzanie treściami internetowymi i analizę podróży klientów, narzędzia UI / UX, łączność danych, bezpieczny transfer plików, automatyczne podejmowanie decyzji, platforma OpenEdge i inne.

Oprogramowanie firmy Progress Software jest wydajnym, elastycznym i łatwym w obsłudze rozwiązaniem typu „buy&use”. Zapewniają zespołom IT wydajność środowisk wirtualnych, sieciowych oraz chmurowych, dając gwarancję ich nieprzerwanej wydajności.

Rozwiązania Progress w ofercie Connect Distribution według kategorii:

BEZPIECZEŃSTWO - File Sharing

Progress MOVEit
Rozwiązanie oferuje najwyższy poziom bezpiecznego transferu plików i pełną widoczność zarządzania, zapewniając jednocześnie wygodę użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail i przeglądarki internetowej. Elastyczny model wdrażania obejmujący oferty chmurowe i lokalne umożliwia dokładne dopasowanie do potrzeb bezpieczeństwa i wymagań operacyjnych.

MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE - Compliance

• Progress MoveIT (normy: HIPAA, PCI, SOX, RODO oraz GDPR)
Oprogramowanie do bezpiecznego transferu plików w modelu użytkownik-użytkownik lub system-system z pełną możliwością monitorowania przepływu danych oraz audytu zgodności procesów z normami.

MONITOROWANIE I ZARZĄDZANIE - Network & Systems Monitoring

Progress WhatsUp® Gold
Rozwiązanie zapewnia pełną widoczność wszystkiego, co jest podłączone do sieci. Unikalna interaktywna mapa umożliwia wyświetlanie urządzeń sieciowych, serwerów, maszyn wirtualnych, chmury i środowisk bezprzewodowych, dzięki czemu można precyzyjnie diagnozować problemy. Umożliwia wysyłanie powiadomień zespołowych przez SMS, e-mail, Internet lub Slack, aby administrator dowiedział się o problemach jako pierwszy, zanim użytkownicy je zgłoszą.

SYSTEMY I BAZY DANYCH - Data Connectivity

Progress DataDirect Autonomus REST Connector
Pozwala na połączenie standardowych systemów (np. BI) z aplikacjami komunikującymi się jedynie za pośrednictwem interfejsu REST API.

Progress DataDirect Hybrid Data Pipeline
Umożliwia dostęp z dowolnej aplikacji do danych chmurowych lub tradycyjnych źródeł znajdujących się poza siecią lokalną (poza firewall’em) z wykorzystaniem standardów SQL lub REST.

Progress DataDirect ODBC, JDBC , ADO.Net, OData
Najwyższej jakości sterowniki do kilkudziesięciu źródeł danych umożliwiających połączenie w standardzie ODBC,
JDBC , ADO.Net lub OData.

Progress DataDirect OpenAccess SDK
Zestaw narzędzi umożliwiających tworzenie własnych sterowników ODBC, JDBC lub ADO.NET dla aplikacji tworzonych w językach C, C++, Java, .NET, REST, ABL lub C#.

* Więcej specyfikacji produktów Progress w zakładce Do pobrania.

Opiekun produktu:

Marta Zborowska
Sales Director

e-mail: m.zborowska@connectdistribution.pl
tel.: 22 400 1234