MindMapping

Mind Mapping to szczególny rodzaj tworzenia notatek, schematów, planów, mający na celu zobrazowanie i rozrysowywanie dróg dojścia do biznesowego celu. Metoda ta w stosunku do sporządzania notatek w sposób tradycyjny, zwiększa efektywność pracy, widoczność i zdolność zapamiętywania.

Twórca metody Barry Buzan twierdzi, że mapy myśli mają zdecydowany wpływ na przyswajanie i zapamiętywanie informacji, a tym samym na skuteczność planowania biznesowego. 

Przykładowe metody wykorzystania narzędzi do mindmappingu:
– burze mózgów
– wizualizacja / obrazowanie danych
– wykresy, diagramy, rozrysowywanie procesów
– zarządzanie projektami

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

MindManager

MindManager Enterprise

Wersja MM, która oprócz funkcjonalności wersji jednostanowiskowej dostarcza wiele przydatnych funkcji, które docenią grupy robocze oraz administratorzy. MME zapewnia dodatkowo m.in.:
- narzędzia zarządzania projektami
- integracje z popularnymi rozwiązaniami chmurowymi
- prace grupową na mapach

MindManager Professional

MindManager tworzony przez firmę Corel (kiedyś Mindjet) jest pionierem i najbardziej rozbudowanym oraz pełnym narzędziem do mindmappingu na rynku. MindManager dostarcza solidny i niezawodny zestaw funkcji oraz szerokie możliwości integracji. Produkt ten wyznacza standard w zakresie mapowania i wizualizacji od ponad 20 lat.

Mindmanager upraszcza sposób przetwarzania i zarządzania informacjami, przeobrażając pomysły i dane w przejrzyste, łatwe do zbudowania mapy wizualne, które później można organizować, rozwijać, udostępniać. Produkt oferowany jest zarówno dla wersji Windows oraz Mac.

MindManager for Teams

Wersja produktu dedykowana aplikacji Microsoft Teams, która integruje wizualne cechy rozwiązania MindManager do pracy z rozbudowanymi możliwościami komunikacyjnymi MS Teams. Rozwiązanie pomaga użytkownikom skuteczniej i produktywniej współpracować, współdzielić i organizować kluczowe dla biznesu informacje.

Producenci: