INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Moduły dodatkowe

W zależności od topologii sieci, rodzaju i architektury użytkowanych w firmie aplikacji oraz specyficznych potrzeb klienta, dostępne są dodatkowe moduły ThinPrint współpracujące z głównymi silnikami drukującymi (.print Engines).

Oto najważniejsze z nich:

.print Management Center
jest doskonałym narzędziem ułatwiającym i przyspieszającym instalację i administrację złożonymi środowiskami drukującymi.
Nawet najbardziej skomplikowane i gruntowne zmiany środowiska będą wykonane szybko i sprawnie.
Możliwość połączenia z bazą danych oraz graficzna reprezentacja środowiska doskonale ułatwia prace administracyjne i utrzymaniowe niezależnie od wielkości i stopnia skomplikowania infrastruktury.
alt

.print Queue Manager
skutecznie dostarcza wszystkie zlecenia do kolejki wydruków.
Dlatego rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w przypadku nieoczekiwanych przerw transmisji w sieciach LAN/WAN  lub niedostępnością oddalonych drukarek (np. w powodu ich wyłączenia).
Użytkownik też ma do dyspozycji możliwość indywidualnej konfiguracji np. liczby prób drukowania, odstępu czasu między próbami jak też okresu po którym niewykonane zlecenie (print-job) będzie skasowane.

.print Host Integration Service jest rozwiązaniem dla sytuacji kiedy łączymy się z naszym systemem ERP, PPS lub CRM za pośrednictwem Windows Terminal Server lub Citirix XenApp Presentation Server. W takiej konfiguracji może pojawić się problem z drukowaniem gdyż najczęściej praca odbywa się w oknie emulatora terminali (np. dla aplikacji Unixowych) lub przeglądarki internetowej (np. SAP GUI). Wtedy z pomocą przychodzi .print Host Integration Service, który analizuje typ terminala lub serwera prezentacji na którym pracuje użytkownik i przejmuje zlecenie wydruku kierując je to odpowiedniego terminal serwera poprzez połączeni TCP/IP. Stąd dane do wydruku są kompresowane i wysyłane za pomocą protokołu ICA lub RDP na stację kliencką gdzie są rozpakowywane i drukowane na lokalnej drukarce użytkownika w pełnej jakości.

.print Connected Gateway
jest opcjonalnym dodatkiem do .print Application Server Engine, dedykowanym dla połączeń zdalnych np. oddziałem firmy.
Umożliwia dostęp do drukarek sieciowych w oddalonych lokalizacjach poprzez protokół TCP/IP nawet w przypadku maskowanych sieci.
Dzięki specjalizowanemu sprzętowi do komunikacji z oddalonym serwerem możliwe jest zastąpienie drogich łączy dzierżawionych tanim połączeniem DSL.
Dodarkowo .print Connected Gateway stabilizuje transmisję danych do wydruku umożliwiając efektywne drukowanie nawet w przypadku zerwania połączenia przez okres 90 sekund!
alt