INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

RaySuite

2

RaySuite to kompletny zestaw narzędzi obejmujący wszystkie zagadnienia zarządzania cyklem życia oprogramowania - od przygotowywania i testowania paczek instalacyjnych, przez inwentaryzację zasobów firmowych, do portalu dystrybucji i zarządzania licencjami. RaySuite zawiera moduły: RayFlow, RayVentory, RaySami, RayDemand, RayEval, RayPack, RayQC, RayQCAd, RayManageSofti, RayMobile.

Kompleksowy i elastyczny:
  • kompletne zarządzanie cyklem życia aplikacji klasy enterprise;
  • bogaty w funkcjonalny zestaw narzędzi, stworzony przez ekspertów od zarządzania oprogramowaniem dla profesjonalistów w tej dziedzinie;
  • możliwość wyboru moduł w zależności od potrzeb oraz opcja dowolnego rozszerzania go o dodatkowe narzędzia.
Łatwy w implementacji:
  • dostosowuje się do istniejącej infrastruktury i systemów, dzięki dostępnym konektorom do narzędzi firm trzecich;
  • wszystkie etapy zarządzania oprogramowaniem kontrolowane są z poziomu zintegrowanego systemu workflow RayFlow;
  • proces przeszkolenia użytkownika ogranicza się do minimum.
Główne moduły składowe RaySuite:

RayFlow - workflow’a aplikacja dla działów IT wspierająca projekty migracji i repakietowania. Pozwala na zdefiniowanie procesu dystrybucji i cyklu życia oprogramowania, a dzięki stałemu monitorowaniu postępów prac nad pakietem instalacyjnym system, udostępnia zawsze aktualną informację o przygotowywanych pakietach, informując o wszystkich zmianach za pośrednictwem konfigurowalnych alertów i powiadomień mailowych. Aplikacja uwzględnia wparcie dla SLA.

RayVentory – zapewnia inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, umożliwia pracę z użyciem agentów, jak i w trybie bez-agentowym za pomocą klucza USB z oprogramowaniem. RayVentory pozwala również na rozpoznanie urządzeń komputerowych, hostów VMware, a także instancji baz danych Oracle.

RaySAMi - aplikacja do inwentaryzacji wykorzystywanych licencji oprogramowania, wspierająca optymalizację udostępniania posiadanych licencji, kalkulację ich kosztów oraz przygotowanie raportów pod kątem audytów. RaySAMi pozwala na zarządzanie licencjami SLM (Software License Management).

RayDemand - umożliwia zarządzanie zamówieniami oprogramowania i sprzętu w przedsiębiorstwie. Aplikacja sprawdza zgodność zamówień z wymaganiami na zakupione wcześniej, zinwentaryzowane oprogramowanie, ułatwiając łączenie jednostkowych zamówień w zamówienia zbiorcze.

RayEval -  narzędzie do generowania profesjonalnej dokumentacji, zawierającej zrzuty ekranów i opisy wszystkich istotnych kroków instalacji  z możliwością eksportu np. do MS Word oraz dostosowania do indywidualnych potrzeb i środowisk, poprzez zintegrowane wtyczki. RayEval pozwala też na weryfikację czy wszystkie informacje o przygotowanym pakiecie są kompletne.

RayPack - to najlepszy zestaw wszechstronnych narzędzi do przepakowywania paczek instalacyjnych. Wspiera procedury repakowania aplikacji korporacyjnych na zasadzie migawek, umożliwia bezpośrednie wykorzystanie standardowych składników instalacyjych w formatach MSI czy MST lub tworzenie własnych procedur celem wielokrotnego wykorzystania. Pozwala na tworzenie cichych instalacji, współpracuje z innymi narzędziami do pakowania, jak też umożliwia programowanie własnych procedur instalacyjnych.

RayQC -  moduł do zarządzania jakością i zgodnością z założeniami instalacji. Bazuje m.in. na regułach służących do tworzenia i wykonywania testów pakietów oprogramowania za pomocą list kontrolnych, a także umożliwia tworzenie własnych kryteriów testowych dla każdej fazy kontroli jakości w cyklu życia oprogramowania.

RayManageSOFTi - przeznaczony jest do automatycznej instalacji  systemów operacyjnych i publikowania paczek oprogramowania w sieci komputerów ze wspólnego, centralnego węzła. Narzędzie umożliwia zarządzanie dostępnymi patch’ami i monitorowanie już opublikowanych poprawek. Poprzez podział czynności na etapy i zadania, proces publikacji jest silnie kontrolowany i pozwala administratorowi skutecznie reagować na nieprzewidziane zdarzenia, łącznie z wycofaniem wprowadzonej już zmiany.