Storage Data Management

Dynamiczny rozwój systemów informatycznych, jaki ma miejsce od co najmniej 3 dekad, upowszechnienie i dostępność internetu, rosnąca liczba usług konsumenckich dostępnych w sieci oraz wyścig technologiczny spowodował lawinowy przyrost danych gromadzonych zarówno lokalnie, jak i w chmurze publicznej.

W związku z tymi zmianami, ogromnym wyzwaniem współczesności stało się efektywne przechowywanie danych i poszukiwanie tańszych nośników danych. Ponadto, powstało nowe silne zapotrzebowania na narzędzia umożliwiające skuteczne zarządzanie gromadzonymi danymi niezależnie od producentów pamięci masowej czy dostawców usług chmurowych.

Producent dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

Spectra Logic

StorCycle - Life Cycle Management

StorCycle to ekonomiczne oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową, które pomaga organizacjom w rozwiązywaniu problemów związanych z wykładniczym przyrostem danych, zapewniając ich lepsze zrozumienie oraz migrację tych rzadziej używanych w celu zwolnienia przestrzeni w podstawowej pamięci masowej. Rozwiązanie gwarantuje ochronę przed atakami ransomware oraz umożliwia odzyskiwanie kopii danych po awarii. Co więcej, StorCycle umożliwia ich warstwowanie i ochronę w chmurze oraz zwiększa możliwości wyszukiwania i dostępność metadanych.

StorCycle identyfikuje i przenosi dane oraz ukończone projekty z podstawowej pamięci masowej opartej na plikach do niższej warstwy pamięci masowej, która obejmuje pamięć obiektową, NAS, taśmy i chmurę. To działanie zwalnia pojemność podstawowej pamięci masowej i udostępnia ją dla aktywnych projektów, poprawia wydajność oraz skraca czas potrzebny na administrację. StorCycle jest idealnie dopasowany dla takich branż jak: genomika, edukacja, badania, media i rozrywka, rządowe i ogólne środowiska IT. StorCycle może istotnie obniżyć całkowity koszt pamięci masowej organizacji bez zmiany doświadczenia użytkownika w zakresie jego dostępu do danych.

Vail - MultiCloud Data Management

Spectra Vail to przełomowe rozwiązanie do zarządzania danymi w środowisku wielochmurowym. Vail ujednolica dane organizacji, umożliwiając firmie korzystanie z aplikacji lokalnych i natywnych usług w chmurze, bez względu na to, gdzie dane są tworzone lub przechowywane. Przy tak wielu chmurach publicznych, tak wielu platformach obiektowej pamięci masowej i tak wielu aplikacjach rozwiązanie typu Vail jest niemal niezbędne, aby dane dostępne były na jednej zarządzanej platformie pamięci masowej bez względu na dostawcę.

Funkcja multisynchronizacji Vail umożliwia zarządzanie repozytoriami pamięci masowej przechowywanymi w chmurze lub w zasobach lokalnych, dzięki czemu klienci mogą kierować swoich użytkowników do dowolnego typu pamięci w zależności od lokalizacji i wymagań dotyczących wydajności danego użytkownika, a wszystko to w ramach jednego interfejsu użytkownika (UI) służącego do zarządzania całą platformą. Vail umożliwia przepływy pracy, które wykorzystują usługi w chmurze, jednocześnie przechowując dane lokalnie, aby w razie potrzeby, umożliwić optymalizację ruchu wychodzącego w celu minimalizacji kosztów i przyspieszenia dostępu do danych. W przypadku lokalnych repozytoriów Vail może synchronizować je z pamięcią masową w chmurze publicznej, umożliwiając aplikacjom chmury publicznej korzystanie z tych samych danych, co aplikacje lokalne.

Producent: