Network Access Control

Zadaniem systemów Network Access Control (NAC) jest monitorowanie i kontrola dostępu do sieci firmowej wszelkiego typu urządzeń począwszy od komputerów przenośnych, urządzeń mobilnych po wszelkiego typu drobne urządzenia sterujące czy monitorujące określane mianem „Internet of Things” (IoT).

Urządzenie lub oprogramowanie NAC rozpoznaje każdą próbę przyłączenia się do sieci nowego urządzenia, identyfikuje je, analizuje rodzaj i aktualność zainstalowanego na nim oprogramowania, rozpoznaje logującego się użytkownika, a następnie na podstawie wszystkich zebranych informacji oraz ustawionych polityk bezpieczeństwa zezwala na dostęp do sieci, blokuje go lub udziela dostępu warunkowego.

Producenci dostarczający rozwiązania w tym zakresie:

Barracuda

Barracuda CloudGen Access

Bezpieczny dostęp do sieci (ZTNA – Zero Trust Network Access)
CloudGen Access to innowacyjne rozwiązanie, które zabezpiecza i upraszcza dostęp z zewnątrz sieci do dowolnej aplikacji lub procesu działającego w sieci lokalnej, chmurze lub w architekturze hybrydowej. Stosuje zasadę „zero zaufania”, dlatego zanim ktokolwiek z zewnątrz połączy się z siecią firmową, podlega gruntownej weryfikacji zarówno pod kątem uprawnień dostępu, jak i sprzętu z którego się łączy. Dodatkowo, połączenia ustanawiane są oddzielnie dla każdej udostępnionej aplikacji oraz usługi, dzięki czemu dostęp przez CloudGen Access jest bezpieczniejszy i znacznie szybszy niż przez połączenie za pomocą VPN. Co ważne, dane nie są wysyłane poza organizację, przez co klient ma zawsze pełną kontrolę i widoczność przepływu informacji.

Porównanie z innymi rozwiązaniami do bezpiecznego dostępu zdalnego znajdziesz tutaj.

Porównanie z połączeniem przez VPN znajdziesz tutaj.

OPSWAT

OPSWAT MetaAccess

Chmurowe rozwiązanie do kontroli dostępu do sieci firmowej oraz do aplikacji działających w modelu SaaS. Oferuje uproszczoną kontrolę stanu bezpieczeństwa urządzeń końcowych bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez użytkownika końcowego. Wspiera różne metody autoryzacji SSO stosowane przez aplikacje chmurowe i zapewnia skuteczne wyegzekwowanie wymaganego stanu bezpieczeństwa urządzeń wykorzystywanych przez użytkowników.

OPSWAT SafeConnect NAC

Oprogramowanie kontroluje dostęp do sieci firmowej w oparciu o protokół 802.1X, ale może również autoryzować dostępy na podstawie analizy warstwy trzeciej sieci. Wykorzystując bieżące i historyczne własności podłączanych do sieci urządzeń pozwala na detaliczną ocenę ich podatności i w razie potrzeby blokuje im dostęp lub uruchamia działania naprawcze.

OPSWAT SafeConnect SDP

Chmurowe rozwiązanie SDP (Software Defined Perimeter), które zapewnia bezpieczny zdalny dostęp do zasobów firmy bez użycia tradycyjnych urządzeń VPN. Zgodnie z polityką zero-trust-access, umożliwia bezpieczny dostęp użytkowników tylko do wybranych, niezbędnych aplikacji i zasobów, a dostęp realizowany jest na zasadzie szyfrowanych sesji generowanych dla każdego połączenia.

Portnox

Portnox CLEAR

Chmurowe rozwiązanie NAC pozwalające na skuteczne monitorowanie dostępu do sieci o dowolnej skali. System zapewnia pełną widoczność i kontrolę dostępu do sieci w oparciu o tzw. profile ryzyka urządzeń generowane na podstawie informacji o samym urządzeniu, rodzaju połączenia sieciowego oraz tożsamości użytkownika.

Producenci: