INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Warsztaty uzupełniające Crystal Reports

Warsztaty uzupełniające dla osób korzystających z Crystal Reports

Celem „Warsztatów uzupełniających” jest dostarczenie wiedzy i nabycie zawansowanych umiejętności raportowania z pomocą Crystal Reports, wykraczających poza standardowe czynności rutynowego tworzenia typowych raportów. Warsztat dedykowany jest dla zaawansowanych użytkowników Crystal Reports, którzy chcieliby poznać w pełni możliwości narzędzia ale mają sprecyzowane potrzeby lub borykają się z konkretnymi problemami w raportowaniu, które chcieli rozwiązać podczas ćwiczeń warsztatowych. Program „Warsztatów uzupełniających” tworzony jest indywidulanie pod potrzeby danego Klienta, który samodzielnie wybiera interesujące go tematy jakie mają być zrealizowane na szkoleniu. W ciągu 1-dnia warsztatów (6 godzinnych) możliwa jest realizacja max. 6 tematów z poniższej listy lub tematów własnych zasugerowanych przez Klienta. Ostateczny program warsztatu oraz czas trwania musi być potwierdzony przez prowadzącego trenera.

 

 • Realizacja połączenia ze źródłem danych za pomocą różnych interfejsów
 • Zaawansowane możliwości filtrowania danych w oparciu i rekordy i grupy
 • Grupowanie rekordów wg. nietypowych kryteriów i formuł z parametrami
 • Warunkowe formatowanie sekcji raportu
 • Tworzenie raportów sumarycznych z możliwością drążenia danych
 • Budowanie złożonych formuł z wykorzystaniem zmiennych i tablic
 • Wykorzystanie repozytorium obiektów do standaryzacji raportów
 • Praktyczne wykorzystanie template'ów raportów
 • Tworzenie raportów krzyżowych (cross-tab)
 • Tworzenie złożonych wykresów i ich konfiguracja
 • Budowa i zastosowanie parametrów w formułach, filtrowaniu i formatowaniu
 • Tworzenie i wykorzystanie parametrów dynamicznych
 • Migracja raportów po zmianie położenia lub struktury bazy danych
 • Metody integracji w jednym raporcie danych pochodzących z wielu źródeł
 • Tworzenie aportów zagnieżdżonych z przekazywaniem wartości
 • Weryfikowanie poprawności raportu i optymalizacja przetwarzania
 • Integracja raportów ze środowiskiem serwerowym SAP Business Objects / SAP Crystal Server
 • Integracja obiektów Flash / Kokpitów Dashboard Design z raportami Crystal ReportsCZAS TRWANIA : 1 dzień