INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Raportowanie dla administratorów SAP Crystal Server / SAP BO (2 dni)

Raportowanie dla administratorów SAP Crystal Server / SAP BO

 • Omówienie środowiska pracy i podstawowych funkcji aplikacji Crystal Reports
 • Weryfikacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu tworzenia raportów w środowisku CR
 • Ogólne omówienie platformy CS / BO w obszarze raportowania w standardzie CR
 • Dostęp do raportów i ich uruchamianiena platformie CS / BO
 • Modyfikacja raportów uruchomionych w CS / BO za pomocą Crystal Reports
 • Weryfikacja poprawności raportów przed dystrybucją na platformę CS / BO
 • Zapisywanie raportów na platformę CS / BO z poziomu Crystal Reports oraz Wizard
 • Tworzenie raportów z wykorzystaniem centralnego repozytorium obiektów
 • Parametry dynamiczne i kaskadowe i ich wykorzystanie
 • Tworzenie własnych funkcji z wykorzystaniem repozytorium
 • Hamonogramowanie i automatyczna dystrybucja raportów
 • Tworzenie i modyfikacja raportów z poziomu Crystal Reports for Enteprises
 • Zarządzanie raportami z poziomu SAP CMC 


CZAS TRWANIA : 2 dni