INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

SecurICE

W dzisiejszych czasach trudno przewidzieć zagrożenia, jakie mogą mieć miejsce, pogoda, strajki, groźby ataków terrorystycznych to wszystko wymusza jeszcze bezpieczeniejszy bezpośredni dostęp do zasobów.

Natychmiastowy zdalny dostęp, zabezpieczony jednym hasłem, nie jest rozwiązaniem optymalnym.

Oprogramowanie instalowane lokalnie lub poprzez dostawcę

 • Komunikacja z pracownikiem w razie nagłej sytuacji, jak korzystać, kiedy przerwać, a kiedy ponownie podjąć działania
 • Korzystanie z telefonu komórkowego zamiast tradycyjnego tokena sprzętowego w sytuacji zagrożenia
 • Najprostsze logowanie 2FA
 • Automatyczne wdrożenie ICE dla użytkowników poprzez członkostwo w grupie LDAP
 • Wdrożenie można wyskalować do 100 000 użytkowników w ciągu godziny
 • Stałe roczne koszty, płatne na użytkownika, bez ukrytych opłat

Utrzymaj bezpieczny dostęp dla użytkowników w sytuacji awaryjnej

W razie wypadku wiele organizacji pozwala pracownikom na zdalnie uwierzytelnienie za pomoca standardowego loginu oraz hasła. W takiej sytuacji firmy narażają się na atak i wyciek danych, chociaż jest to sytuacja nadzwyczajna, to nie można zrezygnować z wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

SecureIce to rewolucyjne podejście do problemu zapewnienia bezpiecznego dostępu do zasobów korporacyjnych w sytuacji awaryjnej - bez potrzeby pilotów, tokenów czy kart identyfikacji.

ICE zapewnia klientom możliwość użycia wielopoziomowej autentykacji w sytuacji awaryjnej. Pierwszym czynnikiem jest istniejące hasło użytkownika Microsoft oraz hasło wysyłane na telefon komórkowy. Nie ma potrzeby, aby użytkowników musiał zapisywać czy zapamiętywać dodatkowy PIN, nie potrzebują dodatkowych tokenów czy specjalnych kart.

Korzyści dla Użytkowników:

 • Użytkownik nie musi pamiętać dodatkowych, tajnych informacji, poniewaz mogą ponownie wykorzystać hasło Microsoft lub LDAP
 • Konieczność wpisania tylko jednej rzeczy, którą wiedzą, bez dzielenia informacji na części, czego wymagają inne dwusystemowe rozwiązania z oddzielnym kodem PIN
 • Standardowy 6-cyfrowy kod, który użytkownik musi przeczytać ze swojego telefonu, eliminuje konieczność wykonywania manipulacji matematycznych w celu uzyskania hasła
 • Użytkownik nie musi posiadać dodatkowych urządzeń uwierzytelniających
 • Dynamiczna aktualizacja poprzednich wiadomości SMS, nie ma potrzeby manualnego usuwania starych wiadomości
 • Przyjazne aplikacje dla wszystkich smartfonów oraz laptopów 


Korzyści dla Biznesu:

 • Każdy telefon komórkowy, który może odbierać wiadomości SMS jest obsługiwany bez żadnych problemów, otrzymywane wiadomości nie wpływają na wydajność sprzętu. To rozwiązanie może obejmować nie tylko pracowników, ale również klientów.
 • Brak kosztów dodatkowych za tokeny lub innych kosztów zamiennych
 • Brak resynchronizacji tokenów czy resetowania kodów PIN, co zmniejsza koszty administracji i udziału helpdesku
 • Szybkie wdrożenie nawet dla tysięcy użytkowników, za pomocą kreatora SecurEnvoy co znacząco zmniejsza koszty wdrażania
 • Większe poczucie odpowiedzialności ze strony pracowników. Użytkownicy większą uwagę zwracają na telefon i szybciej zgłaszają jego brak. To znacząca przewaga nad tokenami.

Ulotka produktowa