INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

RES ONE SERVICE STORE

Najefektywniejszy sposób na czerpanie korzyści z IT jako usługi przy jednoczesnym spełnieniu stawianych przez przedsiębiorstwa i użytkowników oczekiwań. RES ONE SERVICE STORE umożliwia proaktywne i automatyczne dostarczanie usług IT w zależności od wymaganych kwalifikacji.

Tożsamość i Klasyfikacje

Magazyn tożsamości zbiera kwalifikacje ze źródeł zewnętrznych, takich jak systemów kadrowych i płacowych, w celu ustalenia tożsamości osoby i zamapowania ich do systemów usług katalogowych takich jak Active Directory. Korzystając z połączenia danych określa kto powinien mieć dostęp do usług i kwalifikuje, dlaczego ludzie powinni mieć dostęp do usług w katalogu.

003 0

RES ONE SERVICE STORE Console

Konsola służy do zarządzania środowiskiem RES IT Store.

RES ONE SERVICE STORE Datastore

Jest to centralna baza danych dla środowiska RES IT Store. Wszystkie konsole, usługi katalogowe i silniki transakcyjne w środowisku łączą się bezpośrednio z tą bazą danych.

RES ONE SERVICE STORE Catalog Service

Katalog zawierający informacje o dostępnych zasobach IT. Katalogi serwisów są również wykorzystywane przez RES Workspace Manager aby monitorować jakie usługi są dostarczane do określonych użytkowników. Klient programu komunikuje się z usługami katalogowymi w celu interakcji z użytkownikami, proces ten jest niezbędny przy dystrybucji usług IT. Klient przedstawia przegląd samoobsługowych produktów informatycznych, które mogą być wymagane przez użytkownika, jak również wszelkie usługi, które zostały dostarczone. RES Workspace Manager i interfejs internetowy sklep z IT zarówno komunikacji z Catalog Service.

RES ONE SERVICE STORE Transaction Engine

Silnik transakcji zajmuje się działaniami workflow usług oraz integracji z RES Automation Manager. Silnik ten jest również odpowiedzialny za ustalenie, czy użytkownik jest uprawniony do konkretnego produktu informatycznego.

RES ONE SERVICE STORE Web Portal

Firmowy app store, składnik ten jest interfejsem dla użytkownika do sklepu IT. Jest to również miejsce w którym użytkownicy mogą wystąpić o anulowanie usługi, jak i sprawdzić status zamówienia.