INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Architektura


Rozwiązania Nimble Storage zostały zbudowane w oparciu o własną, opatentowaną architekturę  Cache Accelerated Sequential Layout (CASL™).

  CASL różni się znacznie od tradycyjnych rozwiązań, które traktują  nośniki flash jako oddzielną warstwę o specyficznych własnościach. Nimble CASL smallZamiast tego CASL został od początku zaprojektowany jako rozwiązanie hybrydowe wykorzystujące ekstremalnie dużą wydajność pamięci flash przy losowych odczytach oraz wysoką wydajność zapisów sekwencyjnych i niski koszt przestrzeni tradycyjnych dysków twardych.  


CASL wykorzystuje również różnorakie, nowatorskie techniki zwiększające wydajność, między innymi: dynamiczną kompresję bloków danych, klonowanie oraz zintegrowane kopie migawkowe aby umożliwić przechowywanie większej ilości danych na mniejszej przestrzeni.

 

Najistotniejsze innowacyjne rozwiązania zastosowane w CASL:

  • Dynamic Flash-Based Read Caching - CASL cache’uje  "gorące" aktywne dane na nośnikach flash-SSD w czasie rzeczywistym, bez konieczności ustawiania w systemie skomplikowanych reguł.  W ten sposób możliwa jest natychmiastowa odpowiedź na żądania odczytu nawet do 10x szybciej niż tradycyjne macierze wykorzystujące technikę zarządzania warstwami (tiering).

  • Write-Optimized Data Layout - CASL gromadzi dane z losowych operacji zapisu, kompresuje je, a następnie zapisuje już w trybie sekwencyjnym na dyski. W rezultacie operacje zapisu są nawet 100x szybsze niż w tradycyjnych macierzach opartych na dyskach.

  • Inline Compression - CASL kompresuje dane zapisywane do macierzy w trybie rzeczywistym bez wpływu na wydajność systemu. W tym celu wykorzystywana jest technika kompresji bloków o zmiennej wielkości realizowana przez wielokorowe procesory w jakie wyposażone są kontrolery Nimble Storage. Jedne z ostatnich danych pochodzące z produkcyjnie działających systemów wskazują, że średnia kompresja danych wynosi od 30 do 75 procent, w zależności od rodzaju i charakterystyki obciążeń.

  • Snapshots and Integrated Data Protection - CASL pozwala na wykonywanie tysięcy kopii migawkowych poszczególnych wolumenów w bardzo krótkim czasie, dzięki wykorzystaniu metody kopiowania wskaźników. Każda zmiana istniejących danych czy zapis jest przekierowywany do wolnych przestrzeni (CASL's stosuje tu własny, unikalny algorytm). Oznacza to, że tworzenie kopii migawkowych praktycznie nie ma wpływu na wydajność, dodatkowa przestrzeń konieczna do przechowywania zmian jest minimalna, co również sprawia, że odtwarzanie danych ze snapshot’ów, a także ich kopiowanie jest bardzo wydajne.

  • Efficient Replication - Nimble Storage umożliwia efektywną replikację danych do innej macierzy z tej rodziny, dzięki przesyłaniu tylko skompresowanych zmian na poziomie blokowym. Tak przygotowane kopie zdalne mogą być uaktywnione w dowolnej chwili, kiedy macierz główna przestanie być dostępna. Dzięki takiemu rozwiązaniu plan awaryjny staje się prosty i możliwy do szybkiego wdrożenia w życie – szczególnie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z odległymi lokalizacjami, a dostępne pasmo sieciowe nie jest wystarczające.

  • Zero-Copy Clones - Macierze Nimble Storage mogą błyskawicznie tworzyć klony z istniejących wolumenów dyskowych za pomocą opisanej wyżej techniki kopii migawkowych, co jest idealnym rozwiązaniem dla takich wymagających aplikacji jak środowiska VDI czy też środowiska testowe.

  • Scale-to-Fit Flexibility - CASL umożliwia ciągłe i niezależne skalowanie wydajności oraz pojemności. Jest ono realizowane przez upgrade kontrolera macierzowego (moc obliczeniowa) dla uzyskania większej przepustowości, zwiększenie przestrzeni flash SSD (cache) aby dostosować jej wielkość do rozmiaru przechowywanych aktywnych danych lub poprzez dodanie półek dyskowych dla zwiększenia pojemności systemu. Takie podejście eliminuje konieczność zaplanowania uciążliwych przestojów serwisowych, niezbędnych do rozbudowy tradycyjnych systemów oraz pozwala na elastyczną rozbudowę systemów, w zależności od tego czy potrzebna jest większa przestrzeń czy pojemność.

  • Scale Out - Skalowanie pojemności i wydajności ponad fizyczne ograniczenia pojedynczego systemu jest możliwe dzięki klastrowaniu. Klaster możemy stworzyć z dowolnych macierzy Nimble Storage, w wyniku czego możemy łatwo zlikwidować ograniczenia pojemności lub wąskie gardła wydajności
    i zarządzać całością infrastruktury jak pojedynczą macierzą.

Nimble Skalowanie Small