INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zarządzanie zabezpieczeniami

14 pl

Szybkie wykrywanie i natychmiastowe reagowanie na wszystkie potencjalne zagrożenia. Dzięki monitorowaniu aktywności użytkowników, zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz ważnych dla firmy systemów, Novell pomaga w inteligentnym podjęciu działań ograniczających ryzyko naruszenia poufności danych.


15

NetIQ Change Guardian:
NetIQ Change Guardian™ korzysta z systemu do analizy zabezpieczeń, pozwalającego błyskawicznie identyfikować i reagować na działania uprzywilejowanych użytkowników, które mogą sugerować naruszenie bezpieczeństwa lub brak zgodności z przepisami.

Więcej informacji

   
16

NetIQ Group Policy Administrator:
NetIQ Group Policy Administrator™ to scentralizowane narzędzie do zarządzania, dzięki któremu można wprowadzić, przetestować, sprawdzić i porównać zmiany w GPO (Group Policy Object), zanim zaimplementuje się je w środowisku Active Directory.

Więcej informacji

   
17

NetIQ Secure Configuration Manager:
NetIQ Secure Configuration Manager™ aktywnie pilnuje egzekwowania reguł przypisanych do konfiguracji zabezpieczeń w krytycznych systemach działających w stale zmieniających się środowiskach IT. Ogranicza ryzyko wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa, kosztownych przestojów czy niepomyślnych audytów.

Więcej informacji

   
18

NetIQ Sentinel:
NetIQ Sentinel™ jest w pełni funkcjonalnym rozwiązaniem SIEM (Security Information and Event Management), które łatwo dostosowuje się do zmiennych środowisk IT w przedsiębiorstwach. To niezastąpione narzędzie dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zapewnia im prawdziwy „system do analizy zabezpieczeń”, dzięki któremu mogą szybko zrozumieć stan zagrożenia i ustalić priorytety koniecznych do podjęcia działań.

Więcej informacji